Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Zespół Redakcyjny European Journal of Translational and Clinical Medicine

Zespół Redakcyjny European Journal of Translational and Clinical Medicine

Editor-in-Chief
Dariusz Kozłowski

Vice-Editor-in-Chief
Tomasz Szmuda

Secretary
Beata Dudzik-Richter

Thematic Editors
Michał Chmielewski (Clinical Medicine)
Tadeusz Jędrzejczyk (e-Health, Epidemiology and Preventive Medicine)
Leszek Kalinowski (Biobanking and Technologies for Personalized Medicine)
Dariusz Kozłowski (Cardiology, Hypertension and Cardiovascular Science)
Natalia Marek-Trzonkowska (Basic Science, Cell & Molecular Biology, Experimental Medicine)
Jarosław Sławek (Neuroscience, Neurology and Psychiatric Disorders)
Anna Starzyńska (Dental Sciences)
Piotr Szefer (Pharmacy)
Tomasz Szmuda (Surgery)
Agnieszka Zimmermann (Bioethics, Biolaw, History of Medicine)

Managing Editor
Małgorzata Omilian-Mucharska

Statistical Editor
Paweł Zagożdżon

Language Editor
Janusz Springer

DTP Editor
Izabela Szeibelis-Deskiewicz

Advisory Board
Michał Obuchowski

International Advisory Board
Jerzy Gajewski (Canada)
Krzysztof Narkiewicz (Poland)
Jacek Jassem (Poland)

www.ejtcm.gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 14.01.2019
Webadmin