Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Zespół Redakcyjny European Journal of Translational and Clinical Medicine

Zespół Redakcyjny European Journal of Translational and Clinical Medicine

Editor-in-Chief
Dariusz Kozłowski

Vice-Editor-in-Chief
Tomasz Szmuda

Secretary
Beata Dudzik-Richter

Thematic Editors
Michał Chmielewski (Clinical Medicine)
Tadeusz Jędrzejczyk (e-Health, Epidemiology and Preventive Medicine)
Leszek Kalinowski (Biobanking and Technologies for Personalized Medicine)
Dariusz Kozłowski (Cardiology, Hypertension and Cardiovascular Science)
Natalia Marek-Trzonkowska (Basic Science, Cell & Molecular Biology, Experimental Medicine)
Jarosław Sławek (Neuroscience, Neurology and Psychiatric Disorders)
Anna Starzyńska (Dental Sciences)
Piotr Szefer (Pharmacy)
Tomasz Szmuda (Surgery)
Agnieszka Zimmermann (Bioethics, Biolaw, History of Medicine)

Managing Editor
Małgorzata Omilian-Mucharska

Statistical Editor
Paweł Zagożdżon

Technical Editorship
Piotr Sampławski
Izabela Szeibelis-Deskiewicz

Language Editor
Janusz Springer

DTP Editor
Izabela Szeibelis-Deskiewicz

Advisory Board
Rafał Bartoszewski
Zdzisław Bereznowski
Zbigniew Gaciong
Paul Grundeman
Anna Grygorowicz
Marcin Hellmann
Miłosz Jaguszewski
Ewa Iżycka-Świeszewska
Wojciech Kamysz
Wiesław Makarewicz
Michał Obuchowski
Stefan Raszeja
Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
Adam Szarszewski
Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz
Anna Tomaszuk-Kazberuk
Bartosz Wasąg
Renata Zaucha

International Advisory Board
John Bissler (USA)
Marsha Cohen (USA)
Jean-Luc Cracowski (France)
Lawrence W. Dobrucki (USA)
Anna Dominiczak (GB)
Alexandru Eniu (Romania)
Jerzy Gajewski (Canada)
Jacek Jassem (Poland)
Lukasz Konopka (USA)
Pawel Kozlowski (USA)
Janis Kisis (Latvia)
Seda Kizilel (Turkey)
Bengt Lindholm (Sweden)
Eric Litton (Sweden)
Eva Martinez-Cacerez (Spain)
Olle Melande (Sweden)
Marius Miglians (Lithuania)
Krzysztof Narkiewicz (Poland)
Uladzimir Petrovich Adaskevic (Belarus)
Waldemar Priebe (USA)
Thomas Ritter (Ireland)
Yanosh Sanotsky (Ukraine)
Pawel Tacik (Germany)
Piotr Witkowski (USA)
Zbigniew K. Wszołek (USA)
Mahmut Ilker Yilmaz (Turkey)

www.ejtcm.gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 09.10.2019
Webadmin