Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Pełnomocnicy i inne powołania Rektora

Pełnomocnicy i inne powołania Rektora

Doradca do spraw etyki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
prof. dr hab. Krzysztof Sworczak


Koordynator ds. realizacji zadań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz nadzorowanych przez GUMed szpitalach
prof. dr hab. Edyta Szurowska


Koordynator Uczelnianego Programu MOSTUM
dr hab. Wioletta Barańska-Rybak


Pełnomocnik Rektora ds. budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej i rozwoju systemów informatycznych Uczelni
prof. dr hab. Janusz Moryś


Pełnomocnik Rektora ds. budowy Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Gdańsku
dr Mariusz Bochniak


Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Medycyny Translacyjnej
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz


Pełnomocnik Rektora ds. innowacji i transferu wiedzy
dr Krzysztof Chlebus


Pełnomocnik Rektora ds. inżynierii medycznej w ramach współpracy z Politechniką Gdańską
prof. dr hab. Janusz Siebert


Pełnomocnik Rektora ds. organizacji Orpheus – Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System
dr hab. Adam Szarszewski


Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
dr hab. Tomasz Smiatacz


Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Centrum Medycyny Pediatrycznej
prof. dr hab. Aleksandra Żurowska


Pełnomocnik Rektora ds. Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
prof. dr hab. Andrzej Szutowicz


Przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Radzie Naukowej Studium Medycyny Molekularnej w Warszawie
prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk

Aktualizacja strony: 20.11.2019
Webadmin