Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Pełnomocnicy i inne powołania Rektora (2020-2024)

Pełnomocnicy i inne powołania Rektora (2020-2024)

Pełnomocnik Rektora ds. Budowy Centrum Medycyny Pediatrycznej GUMed
prof. dr hab. Piotr Czauderna

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Centrum Medycyny Pediatrycznej GUMed
prof. dr hab. Aleksandra Żurowska

Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Medycyny Translacyjnej GUMed
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
dr hab. Tomasz Smiatacz

Pełnomocnik Rektora ds. inżynierii medycznej w ramach współpracy z Politechniką Gdańską
prof. dr hab. Janusz Siebert

Pełnomocnik Rektora ds. Programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
prof. dr hab. Tomasz Bączek

Pełnomocnik Rektora ds. Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
prof. dr hab. Michał Markuszewski

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej
prof. dr hab. Maciej Grzybek

Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji anglojęzycznej i umiędzynarodowienia
prof. dr hab. Maria Dudziak

Pełnomocnik Rektora ds. szkoleń w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 dla zawodów medycznych
dr Katarzyna Gierat-Haponiuk

Pełnomocnik Rektora ds. innowacji i transferu wiedzy
dr Krzysztof Chlebus

Pełnomocnik Rektora ds. Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
prof. dr hab. Andrzej Szutowicz

Pełnomocnik Rektora ds. inwestycji
mgr Marek Langowski

Aktualizacja strony: 09.01.2024
Helpdesk IT