Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej
Numer MPK: 144

Adres:Dębinki 7, budynek nr 15, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 15 40 - sekretariat/kierownik
58 349 15 41 - pracownicy
58 349 15 42 - pracownicy
58 349 15 43 - pracownicy
58 349 15 44 - pracownicy
Tel./fax:58 349 15 48
E-mail:zdrowie@gumed.edu.pl

Nasza Misja
Poprzez wiedzę, zaangażowanie, umiejętności oraz szeroką współpracę uczynić świat zdrowszym. Naszą misję chcemy realizować poprzez:
• Rozwój zdrowia publicznego jako fascynującej dziedziny nauki i praktyki,
• Zwiększanie kompetencji w zdrowiu publicznym wszystkich, którzy korzystają z naszej oferty edukacyjnej
• Dzielenie się naszą pasją do zdrowia publicznego ze społecznością lokalna i globalną

Wizja
Społeczność, który dba o zdrowie ludzi korzystając z najlepszych dowodów naukowych w zdrowiu publicznym i wysoko ceniąca osoby pracujące w zdrowiu publicznym

Cele
1. Rozwinięcie badań z obszaru zdrowia publicznego: interdyscyplinarnych, wieloośrodkowych i międzynarodowych
2. Zaoferowanie doskonałej oferty edukacyjnej w oparciu o nabywanie kompetencji w zdrowiu publicznym i kształtowanie prospołecznych postaw
3. Budowa prężnego ośrodka rozwoju młodych adeptów zdrowia publicznego poprzez poszerzanie oferty naukowo-dydaktycznej, kół naukowych, staży i wymian studenckich
4. Znaczący udział w rzecznictwie, tworzeniu polityk zdrowotnych i wdrażaniu interwencji zdrowia publicznego na szczeblu lokalnym i globalnym

Aktualizacja strony: 01.06.2021
Łukasz Balwicki, Beata Gronek, Paulina Metelska, Katarzyna Pogorzelczyk