Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej

PRACOWNICY

Kierownik:

dr hab. Łukasz Balwicki

dr hab. Łukasz Balwicki

E-mail:lukasz.balwicki@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 40 wew. 1540

Lekarz, specjalista zdrowia publicznego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu tobacco control w tym epidemiologicznych aspektów używania elektronicznych papierosów wśród młodzieży oraz prawa antytytoniowego. Autor praktycznych poradników z zakresu pomocy dla uzależnionych od palenia papierosów. Koordynator wielu programów i kampanii antytytoniowych realizowanych we współpracy z pracodawcami, samorządami terytorialnymi i instytucjami administracji rządowej. Autor i lider programów polityki antytytoniowej finansowanych z grantów Bloomberg Initiative prowadzonych w koordynacji ze Światową Organizacją Zdrowia i Campaign for Tobacco-Free Kids. Był Z-cą Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. zdrowia publicznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Współpracuje w charakterze eksperta z WHO i The European Observatory on Health Systems and Policies oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-PZH. Od ponad 10 lat kierownik Uniwersyteckiej Poradni Leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu.

Adiunkci:

dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk

dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk

E-mail:tadeusz.jedrzejczyk@gumed.edu.pl

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), specjalista zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia. W latach 2008-2009 i 2013-2016 w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym 2014-2016 pełnił funkcję Prezesa. Pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Obecnie pełni funkcje Dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Uczestnik prac zespołów realizujących krajowe i międzynarodowe programy badawcze, interwencyjne i szkoleniowe, w tym w ramach programów PHARE, Polskiego Projektu 400 Miast i Zdrowego Powietrza wraz European Public Health Alliance. Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych, raportów i monografii oraz pozycji popularnych z zakresu zdrowia publicznego, epidemiologii i organizacji ochrony zdrowia.

dr Marlena Robakowska

dr Marlena Robakowska

E-mail:marlena.robakowska@gumed.edu.pl

Doktor nauk medycznych, manager związany m.in. z systemem opieki zdrowotnej w Polsce od ponad 18 lat. Posiada długoletnie doświadczenie związane z badaniem kondycji ekonomicznej firm, planowaniem strategii, tworzeniem planów rozwoju oraz tworzeniem i nadzorowaniem budżetów. Autor szereg opracowań, analiz ekonomicznych, optymalizacji kosztów, które w realny sposób przekładały się na wzrost konkurencyjności oraz kondycję ekonomiczną placówek. W pracy naukowej stworzyła kilka uznanych projektów i publikacji naukowych, w których podjęte tematy ukazują możliwości zmiany podejścia do zarządzania prywatną i publiczną placówką, udowadniając jak ważną rolę w sprawnym zarządzaniu placówką medyczną odgrywają wiedza i umiejętności managerskie. Na stałe związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Szkoli uczestników kształcenia przed i podyplomowego.

dr n. med. Tadeusz Wołowski

dr n. med. Tadeusz Wołowski

E-mail:tadeusz.wolowski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 41 wew. 1541

Doktor nauk medycznych. Specjalista zdrowia publicznego, organizacji ochrony zdrowia; lekarz chorób wewnętrznych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania służbą zdrowia, problematyki zdrowia społeczeństwa i jego uwarunkowań. Uczestnik prac zespołów realizujących krajowe i międzynarodowe programy badawcze, interwencyjne i szkoleniowe, w tym w ramach programów PHARE oraz Polskiego Projektu 400 Miast. Organizator i wykładowca w szkoleniach dla profesjonalistów ochrony zdrowia: kadry zarządzającej, lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz administracji. W latach 2010 – 2015 opiekun studiów podyplomowych – kierunek menedżer w ochronie zdrowia, w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W latach 2000 – 2019 konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowie publiczne w województwie pomorskim. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Gdańsku.

Asystenci:

dr Paulina Metelska

dr Paulina Metelska

E-mail:metelska.paulina@gumed.edu.pl

Specjalista zdrowia publicznego, dietetyk. Autor publikacji naukowych z zakresu zagadnień związanych z profilaktyką otyłości wśród dzieci i młodzieży. Autor praktycznych poradników z zakresu edukacji żywieniowej. Koordynator programów zdrowotnych “6-10-14 dla Zdrowia” i “18+ dla Zdrowia” realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Członek grup roboczych współpracujących z Ministerstwem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz samorządami terytorialnymi. Członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

mgr Katarzyna Pogorzelczyk

mgr Katarzyna Pogorzelczyk

E-mail:katarzyna.pogorzelczyk@gumed.edu.pl

Ekonomistka, specjalistka zdrowia publicznego. Doktorantka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka publikacji z zakresu ekonomii oraz polityki zdrowotnej. Współzałożycielka oraz pierwszy prezydent, a następnie vice-prezydent, krajowego oddziału International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research S.C. Poland a obecnie New Professional centralnego oddziału tej organizacji. Zawodowo związana z międzynarodowym środowiskiem start-up’owym, w którym sprawuje opiekę nad realizacją projektów sektora B+R. Uczestniczka międzynarodowych kursów z zakresu zdrowia publicznego, data analysis oraz data strategy.

mgr Małgorzata Wojnarowska

mgr Małgorzata Wojnarowska

E-mail:malgorzata.wojnarowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 41 wew. 1541

Specjalista ds. organizacji i zarządzania, członek zespołów projektowych z zakresu doskonalenia procesów organizacyjnych. Autorka publikacji z zakresu zarządzania organizacją, w szczególności nowoczesnych koncepcji zarządzania. Ekspert oraz koordynator projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”.

dr n. med. Agnieszka Wojtecka

dr n. med. Agnieszka Wojtecka

E-mail:agnieszka.wojtecka@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 41 wew. 1541

Autorka publikacji z zakresu zagadnień związanych z opieką senioralną, aktywnym starzeniem a także dostępem do e-informacji o zdrowiu. Współautorka raportów dot. monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego. Członek zespołów badawczych oraz współautorka opracowań z zakresu ewaluacji mid-term RPO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego w wybranych województwach. Koordynator programu promocji zdrowia „Trzeci Wiek w Zdrowiu” realizowanego przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Koordynator w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych, dotyczącym programu stażowego dla studentów kierunku Zdrowie Środowiskowe oraz Zdrowie Publiczne. Psychoterapeuta. Członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Specjaliści:

mgr Beata Gronek

E-mail:beata.gronek@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 40 wew. 1540

Absolwent wydziału prawa i administracji UG, specjalista ds. administracji, członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, aktywnie uczestniczący w realizacji programów zdrowotnych. Członek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Cukrzycą, Otyłością i innymi chorobami endokrynologicznymi. Wieloletni edukator z zakresu cukrzycy prowadzący szkolenia dla personelu szkolnego na temat postępowania w cukrzycy i opieki nad dzieckiem w placówce oświatowej. Udział w Narodowym Programie Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej, realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku na zlecenie Ministra Zdrowia.

lek. Monika Nowalińska

lek. Monika Nowalińska

E-mail:monika.nowalinska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 44 wew. 1544

Lekarz, specjalista zdrowia publicznego oraz medycyny pracy. Autorka publikacji naukowych dotyczących epidemiologii, chorób zakaźnych i medycyny pracy. Uczestniczyła w organizowanym przez WHO kursie dotyczącym zaawansowanych technik statystycznych i epidemiologicznych w medycynie. Od 10 lat zatrudniona jako lekarz profilaktyk w Poradni Medycyny Pracy UCK w Gdańsku.

Zlecenia dydaktyczne:

mgr Aleksandra Gac

mgr Aleksandra Gac

E-mail:aleksandra.gac@gumed.edu.pl

Specjalistka zdrowia publicznego i zarządzania. Doktorantka oraz v-ce przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym (WOK) oraz programie „6-10-14 dla Zdrowia”. Obecnie pełni funkcję kierowniczki Referatu Polityki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie działa na rzecz zwiększenia dostępności, adekwatności i efektywności świadczeń zdrowotnych oraz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Bierze również udział w pracach m.in. zespołów ds. zdrowia psychicznego, strategii województwa i regionalnego programu strategicznego, edukacji prozdrowotnej.

lek. Aleksandra Jastrzębowska

lek. Aleksandra Jastrzębowska

E-mail:a.jastrzebowska@gumed.edu.pl

Lekarz, specjalista zdrowia publicznego i psychoterapeuta. Autor publikacji na temat gminnego programu ochrony zdrowia publicznego oraz poradników z zakresu prewencji zaburzeń psychicznych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Profilaktyki Społecznej. W ramach współpracy z ww. Stowarzyszeniem organizator wykładów i warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców Gdańska z zakresu medycyny stylu życia oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych. W ramach działalności prywatnej lekarz i psychoterapeuta dzieci i młodzieży. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym prowadzący zajęcia dla studentów drugiego stopnia kierunku zdrowie publiczne na temat organizacji opieki psychiatrycznej w Polsce oraz metod prewencji zaburzeń psychicznych. Członek pomorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej.

mgr Paweł Klikowicz

mgr Paweł Klikowicz

E-mail:pawel.klikowicz@gumed.edu.pl

Specjalista zdrowia publicznego. Od 2007 roku t koordynator Kampanii Dawca.pl – Bądź świadomym dawcą narządów. Praktyk z zakresu marketingu oraz mediów społecznościowych w organizacjach pozarządowych jak również ochronie zdrowia.

mgr Wioleta Tomczak

mgr Wioleta Tomczak

E-mail:wioleta.tomczak@gumed.edu.pl

Specjalista zdrowia publicznego. Ukończyła studia doktoranckie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pracowała w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, zajmując się przede wszystkim projektami z zakresu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu. Stypendystka Global Tobacco Control Leadership Program w John Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore. Autorka publikacji naukowych oraz poradników i raportów w tym zakresie. Specjalista zdrowia publicznego w Gdyńskim Centrum Zdrowia.

mgr Ewa Wojdak-Haasa

E-mail:ewh@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 20.01.2021
Łukasz Balwicki, Beata Gronek, Paulina Metelska