Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Pracownicy Zakładu realizują projekty:

𝘗𝘳𝘰𝘮𝘰𝘤𝘫a 𝘬𝘰𝘯𝘤𝘦𝘱𝘤𝘫𝘪 𝘞𝘦𝘭𝘭𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘸 𝘴𝘦𝘬𝘵𝘰𝘳𝘻𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘺𝘤𝘻𝘯𝘺𝘮 𝘪 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘻𝘯𝘺𝘮 𝘙𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘶 𝘞𝘺𝘴𝘻𝘦𝘩𝘳𝘢𝘥𝘻𝘬𝘪𝘦𝘨𝘰. (Fundusze Wyszehradzkie)
Lider – dr Agnieszka Wojtecka

Determinanty akceptacji nowych technologii medycznych na przykładzie monitorujących aplikacji zdrowotnych. (Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 6). Lider – dr Olga Kalinowska-Beszczyńska

Badanie zasobów własnych i potrzeb oraz postrzegania organizacji opieki zdrowotnej wśród kadry kierowniczej polskich szpitalnych oddziałów ratunkowych. (Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 6). Lider – dr Marlena Robakowska

Podnoszenie skuteczności interwencji w behawioralnym leczeniu otyłości w populacji dzieci i młodzieży. (Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 6). Lider – dr Paulina Metelska

Doskonalenie kształcenia w zdrowiu publicznym w odpowiedzi na pandemię i wyzwania postpandemiczne (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Partnerstwa Strategiczne). Lider – dr hab. Łukasz Balwicki

KOMPAS – Kompleksowy model analizy świadczeń zdrowotnych – Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych
więcej informacji: https://www.aotm.gov.pl/wspolpraca/kompas/ – ukończony

PolNicoYouth – badanie używania nikotyny przez polską młodzież w ramach programu zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia
więcej informacji: https://www.pzh.gov.pl/raport-program-zwalczania-nastepstw-zdrowotnych-uzywania-wyrobow-tytoniowych-i-wyrobow-powiazanych-w-ramach-narodowego-programu-zdrowia/ – ukończony

Projekt finansowany z Funduszy Norweskich; wykonywany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Norvegian Cancer Society oraz University of Illinois, traktujący o bezpośredniej zależności pomiędzy wysokością podatków a ograniczaniu konsumpcji tytoniu wśród dzieci i młodzieży. – ukończony

Aktualizacja strony: 14.04.2024
Łukasz Balwicki, Beata Gronek, Paulina Metelska