Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Senacka Komisja Spraw Studenckich i Studiów Doktoranckich

Senacka Komisja Spraw Studenckich i Studiów Doktoranckich

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodniczący
dr hab. Tomasz Smiatacz

Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. Maria Dudziak

Członkowie
prof. dr hab. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
dr Izabela Brożek
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
prof. dr hab. Barbara Kamińska
dr Iwona Kardaś
prof. dr hab. Michał Markuszewski
dr Agata Przyborska
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
dr hab. Beata Schlichtholz
prof. dr hab. Jarosław Sławiński
dr hab. Adam Szarszewski
prof. dr hab. Jacek Witkowski
dr Marzena Zarzeczna-Baran
dr Agata Zdun-Ryżewska
dr hab. Agnieszka Zimmermann

Przedstawiciele SD
mgr Marta Cyman
mgr Paulina Dąbrowska
mgr Katarzyna Wychodnik

Przedstawiciele USS
Jakub Byczkowski
Bartosz Fałkowski
Gabriela Harasim
Dominika Skrońska
Daria Szarafińska
Marcel Szulc

Obsługa administracyjna:
mgr Olga Ziółkowska-Gurfinkiel

Aktualizacja strony: 12.03.2019
Webadmin