Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2020-2024)  > Senacka Komisja Spraw Studenckich

Senacka Komisja Spraw Studenckich

Komisje senackie (2020-2024)

Przewodniczący
dr hab. Tomasz Smiatacz

Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. Radosław Owczuk

Członkowie
prof. dr hab. Maria Dudziak
dr hab. Ninela Irga-Jaworska
dr hab. Beata Schlichtholz
dr Izabela Brożek
dr Iwona Kardaś
dr Agata Przyborska
dr Narcyz Knap
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. uczelni
dr hab. Adam Szarszewski
dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni
dr Agata Zdun-Ryżewska
dr hab. Lucyna Konieczna
dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni
dr Beata Ulewicz-Magulska

Przedstawiciele USS
Jakub Deleżuch
mgr Karolina Mosakowska
Aleksandra Drzycimska
Ewa Celebąk
Krzysztof Kamiński
lic. Michał Bystram

Obsługa administracyjna:
mgr Olga Ziółkowska-Gurfinkiel
mgr Jagoda Czuper

Aktualizacja strony: 13.04.2023
Helpdesk IT