Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Rady Dyscyplin Naukowych  > Rada Nauk o Zdrowiu

Rada Nauk o Zdrowiu

Rady Dyscyplin Naukowych

Kadencja 2020-2024

Przewodniczący Rady:
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz

Pierwsza Zastępczyni Przewodniczącego Rady:
prof. dr hab. Katarzyna Zorena

Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady:
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski

Członkowie:

dr hab. Łukasz Balwicki, prof. uczelni
prof. dr hab. Dorota Bielińska – Wąż
dr hab. Beata Biernat
dr hab. Magdalena Błażek, prof. uczelni
dr hab. Andrzej Chamienia
prof. dr hab. Marek Dobosz
prof. dr hab. Aleksandra Gaworska – Krzemińska
dr hab. Małgorzata Grembecka
dr hab. Marcin Gruszecki, prof. uczelni
dr hab. Marek Grzybek, prof. uczelni
dr hab. Rita Hansdorfer – Korzon
prof. dr hab. Ewa Iżycka – Świeszewska
dr hab. Agnieszka Kijewska
dr hab. Zdzisław Kochan
prof. dr hab. Jacek Kot
prof. dr hab. Marek Koziński
prof. dr hab. Wiesław Kruszewski
dr hab. Anna Lass, prof. uczelni
dr hab. Katarzyna Lewandowska-Sikorska
prof. dr hab. Anna Liberek
prof. dr hab. Andrzej Lubiński
prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuk
prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz
dr hab. Wioletta Mędrzycka – Dąbrowska, prof. uczelni
dr hab. Katarzyna Nowicka – Sauer
dr hab. Joanna Pieńkowska
prof. dr hab. Dominik Rachoń
prof. dr hab. Marcin Renke
dr hab. Marlena Robakowska
dr hab. inż. Justyna Rogowska
dr hab. Iwona Rybakowska
prof. dr hab. Jacek Sein Anand
prof. dr hab. Mariusz Siemiński
dr hab. Katarzyna Sikorska, prof. uczelni
dr hab. Emilia Sitek, prof. uczelni
dr hab. inż. Magdalena Skotnicka
prof. dr hab. Jarosław Sławek
dr hab. Joanna Stefanowicz
prof. dr hab. Dominika Szalewska
dr hab. Arkadiusz Szarmach
dr hab. Adam Szarszewski
dr hab. Beata Szostakowska
prof. dr hab. Edyta Szurowska
dr hab. Robert Szymczak
dr hab .inż. Maciej Tankiewicz
dr hab. Wojciech Waldman
dr hab. Krzysztof Waleron
prof. dr hab. Piotr Wąż
prof. dr hab. Jolanta Wierzba
prof. dr hab. Paweł Winklewski
prof. dr hab. Lidia Wolska
dr hab. Wojciech Wołyniec
dr hab. Magdalena Wszędybył – Winklewska
dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni
prof. dr hab. Wiesław Ziółkowski

Aktualizacja strony: 15.03.2024
Helpdesk IT