Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Personalnych  > Dział Płac

Dział Płac

Biuro ds. Personalnych
Numer MPK: 633

Kierownik:
mgr Dorota Małż

dorota.malz@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 24, 349 10 32, 349 10 34
E-mail:place@gumed.edu.pl

Informacje Działu Płac dla pracowników GUMed dostępne są w Extranecie w dziale:
Informacje jednostek administracji uczelni > Dział Płac

Zasady dostępu do Extranetu

Aktualizacja strony: 08.06.2021
Helpdesk IT