Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Personalnych  > Sekcja Naliczania Płac

Sekcja Naliczania Płac

Biuro ds. Personalnych
Numer MPK: 633

Kierownik:
mgr Dorota Małż

dorota.malz@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 24, 349 10 32, 349 10 34

Informacje Sekcji Naliczania Płac dla pracowników GUMed dostępne są w Extranecie w dziale:
Informacje jednostek administracji uczelni > Sekcja Naliczania Płac

Zasady dostępu do Extranetu

Aktualizacja strony: 17.02.2020
Webadmin