Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Histologii

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski
Numer MPK: 280

Kierownik:
prof. dr hab. Michał Żmijewski

prof. dr hab. Michał Żmijewski

michal.zmijewski@gumed.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe związane są z endokrynologią skóry, ze szczególnym uwzględnieniem stanów patologicznych oraz ich leczenia. Interesuje mnie powstawanie oraz metabolizm witaminy D w skórze oraz jej rola w profilaktyce oraz leczeniu szeregu chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów. Wraz z moim zespołem badamy przydatność pochodnych witaminy D w terapii przeciwnowotworowej, na modelu czerniaka, nowotworów kości czy jelita grubego. Drugim dużym projektem jest badanie roli neuropeptydów w fizjologii i patologii skóry oraz interakcji pomiędzy komórkami skóry takimi jak keratynocyty, melanocyty czy mastocyty. Badania prowadzone są w oparciu o granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przy współpracy z szeregiem ośrodków w kraju i za granicą

Adres:Dębinki 1, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 14 37 - sekretariat/kierownik
58 349 14 32 - pracownicy
E-mail:histolog@gumed.edu.pl
Zakład Histologii wchodzący, obok Zakładu Immunologii w skład Katedry Histologii i Immunologii powstał w roku 1945 jako Zakład Histologii i Embriologii Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Twórcą Zakładu był prof. dr hab. Stanisław Hiller, który do czasu wybuchu II Wojny Światowej kierował Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Prof. Hiller rozpoczynał swoją karierę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie jako uczeń Prof. Emila Godlewskiego jr. Należał do najwybitniejszych histologów i embriologów polskich. Dwukrotnie, w latach 20. i 30. przebywał w Stanach Zjednoczonych AP jako stypendysta Fundacji Rockefelera, prowadząc badania w pracowniach Prof. Chambersa, pioniera badań na żywych komórkach przy użyciu opracowanej przez siebie metody mikrochirurgii. Prof. Hiller był jednym z pionierów histochemii w Polsce. Prof.S.Hiller kierował Zakładem do swojej śmierci w roku 1965. Jego następcą został docent dr hab. Stanisław Zawistowski, który doktoryzował i habilitował się w Zakładzie. Prof. zw. S. Zawistowski należał do pionierów nowoczesnej histochemii polskiej. Był autorem podręcznika histologii dla studentów medycyny, wznawianego kilkakrotnie. W roku 1989 przeszedł na emeryturę, przekazując kierownictwo Zakładu prof. dr hab. Andrzejowi Myśliwskiemu.W 2007 kierownikiem Zakładu Histologii został prof. dr hab. Zbigniew Kmieć. W ciągu blisko 60-letniej historii Zakładu przewinęło się, jako pracownicy naukowo-dydaktyczni i techniczni wiele osób. W tym czasie 5 osób uzyskało tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego uzyskało 11 osób a doktoryzowało się 27 osób. W roku 1972 wyłoniony został z Zakładu zespół Samodzielnej Pracowni Embriologii, którego kierownikiem została doc. dr hab. Zofia Zegarska. Następna zmiana strukturalna to wydzielenie z Zakładu Histologii, w roku 1997 zespołu Zakładu Immunologii, który jednak pozostał we wspólnej z Zakładem Histologii Katedrze Histologii i Immunologii, pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Myśliwskiej. Natomiast w roku 2003 z Zakładu Histologii wyłonił się zespół Zakładu Biologii Komórki wchodzący obecnie w skład Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii i kierowany przez, wywodzącego się z Zakładu Histologii, prof. dr hab. Jacka Bigdę. W październiku 2014 w struktury Katedry i Zakładu Histologii został włączony Zakład Mikroskopii Elektronowej.Od 01.10.2023 roku kierownikiem Katedry został prof. dr hab Michał Żmijewski. Aktualnie Zakład Histologii zatrudnia 2 profesorów tytularnych na stanowisku prof. zwyczajnego, 13 adiunktów w tym 4 doktorów habilitowanych, 1 asystent, 10 doktorów, 5 pracowników technicznych, jedna osoba odbywająca Studia Doktoranckie, 2 pomocniczych pracowników obsługi.Zakład Histologii dwukrotnie zmieniał siedzibę. Najpierw mieścił się w budynku przy al. Zwycięstwa, potem na terenie Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 w budynku zajmowanym również przez Zakład Anatomii Patologicznej. Od roku 1976 zajmuje pierwsze piętro w skrzydle budynku “Collegium Biomedicum”, ul.Dębinki 1.
Aktualizacja strony: 19.03.2024
Iwona Pakulska, Michał Żmijewski