Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Histologii

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski

PRACOWNICY

Kierownik:

prof. dr hab. Michał Żmijewski

prof. dr hab. Michał Żmijewski

E-mail:michal.zmijewski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Moje zainteresowania naukowe związane są z endokrynologią skóry, ze szczególnym uwzględnienie stanów patologicznych oraz ich leczenia. Interesuje mnie powstawanie oraz metabolizm witaminy D w skórze oraz jej rola w profilaktyce oraz leczeniu szeregu chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów. Wraz z moim zespołem badamy przydatność pochodnych witaminy D w terapii przeciwnowotworowej, na modelu czerniaka, nowotworów kości czy jelita grubego. Drugim dużym projektem jest badanie roli neuropeptydów w fizjologii i patologii skóry oraz interakcji pomiędzy komórkami skóry takimi jak keratynocyty, melanocyty czy mastocyty. Badania prowadzone są w oparciu o granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przy współpracy z szeregiem ośrodków w kraju i za granicą

Profesorowie:

prof. dr hab. med. Zbigniew Kmieć

prof. dr hab. med. Zbigniew Kmieć

E-mail:zbigniew.kmiec@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 55

Adiunkci:

dr hab. Lucyna Kaszubowska

E-mail:lucyna.kaszubowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Zainteresowania badawcze:
- rola komórek NK w procesie starzenia układu immunologicznego;
- zdolność komórek NK do odpowiedzi immunologicznej w wieku podeszłym;
- modulacja odpowiedzi immunologicznej komórek NK w procesie starzenia;
- wpływ poziomu stresu oksydacyjnego na zdolność komórek NK do odpowiedzi immunologicznej w procesie starzenia

dr n. med. Grażyna Kotlarz

E-mail:grazyna.kotlarz@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Tematyka badawcza:
Prowadzę badania nad analizą reaktywności hormonalnej i neurohormonalnej w trakcie starzenia, w odpowiedzi na głodzenie/karmienie szczura.
Charakteryzacja glikoproteidów i proteoglikanów macierzy i błony komórkowej w różnicowaniu fizjopatologicznym układu endokrynowego i układu nerwowego.

dr inż. Agata Olejniczak-Kęder

E-mail:agata.olejniczak@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

dr n. biol. Anna Olszewska

E-mail:anna.olszewska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 29

dr n. med. Anna Piotrowska

E-mail:annapiotrowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

dr inż. Kamila Siedlecka-Kroplewska

E-mail:kamila.siedlecka-kroplewska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

dr n. med. Marcin Stanisławowski

E-mail:marcin.stanislawowski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 01

Badanie ekspresji cytokin prozpalnych (IL-33) oraz cytokin (RANKL, OPG, sklerostyna) zaangażowanych w regulację gospodarki wapniowej u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa).

dr hab. Magdalena Szaryńska

E-mail:magdalena.szarynska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Od wielu lat zajmuje się charakterystyką biologiczną i molekularną różnych populacji komórek, w kręgu moich zainteresowań znajdują się przede wszystkim komórki macierzyste i komórki dendrytyczne. Niedawno zakończony projekt badawczy dotyczył charakterystyki komórek macierzystych krwi pępowinowej oraz komórek dendrytycznych otrzymanych z dwóch typów prekursorów: z monocytów ludzkiej krwi obwodowej oraz komórek CD34+ ludzkiej krwi pępowinowej. Obecnie, rozpoczynam pracę nad nowotworowymi komórkami macierzystymi raka jelita grubego. Projekt oparty będzie na analizie skuteczności terapii z użyciem otrzymanych i zmodyfikowanych in vitro komórek DC w leczeniu tego typu nowotworu.

dr hab. Tomasz Ślebioda

E-mail:tomasz.slebioda@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 01

Rola białek należących do nadrodziny TNF/TNFR w kostymulacji limfocytów T oraz charakteryzacja indukowanej przez receptor Fas mitochondrialnej ścieżki apoptozy w raku jelita grubego.

dr n. med. Justyna Wierzbicka

E-mail:justyna.wierzbicka@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

dr hab. inż. Piotr Wierzbicki

dr hab. inż. Piotr Wierzbicki

E-mail:piotr.wierzbicki@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 31

Tematyka badawcza:Zajmuję się analizą potencjalnych genów supresorowych nowotworów w materiale tkankowym raka jelita grubego oraz nieswoistych zapalnych chorobach jelit we współpracy z klinikami gastroenterologicznymi z Gdańska, Krakowa, Lublina, Olsztyna i Białegostoku. Na warsztat badawczy składa się kompleksowa ocena ekspresji genów na poziomie mRNA i białka metodami qPCR, western blot i immunohistochemicznymi. Ponadto, analizowane są zjawiska epigenetyczne, takie jak utrata heterozygotyczności i hipermetylacja regionów promotorowych, związanych z aktywacją/wyciszaniem poszczególnych genów.

dr n. med. Agata Wrońska

E-mail:agata.wronska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 00

Tematyka badawcza:
Badanie poziomu sirtuiny 1 i sirtuiny 7 w tkankach lipogennych młodych i starych szczurów. Sirtuiny tworzą rodzinę białek regulatorowych, których aktywność może przeciwdziałać efektom starzenia się organizmów. Moim modelem badawczym są szczury poddane krótkotrwałemu głodzeniu i karmieniu oraz szczury przebywające na 30-dniowej diecie restrykcyjnej, której udowodnionym rezultatem u gryzoni jest opóźnienie starzenia. W pobranych od zwierząt tkankach lipogennych oceniam zmiany ilości sirtuin (na poziomie ekspresji genów i na poziomie białka) w kontekście zaburzeń metabolizmu energetycznego towarzyszących starzeniu.

Asystenci:

dr n. med. Anna Kotulak-Chrząszcz

E-mail:anna.kotulak-chrzaszcz@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 00

Specjaliści:

mgr Iwona Pakulska

E-mail:iwona.pakulska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

dr inż. Agnieszka Rybarczyk

E-mail:agnieszka.rybarczyk@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Sam. technicy:

Anna Beszczyńska

E-mail:anna.beszczynska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Teresa Wolszczak

E-mail:teresa.wolszczak@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 00

Technicy:

Aleksandra Guzman

E-mail:aleksandra.guzman@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Doktoranci:

mgr Paweł Domżalski

E-mail:paweldomzalski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 439 14 37

mgr Joanna Nowak

E-mail:joanna.chorzepa@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Pomocniczy pracownicy obsługi:

Jolanta Romanowska

Tel. bezp.:58 349 14 37

Magdalena Tymińska

Tel. bezp.:58 349 14 37
Aktualizacja strony: 02.10.2023
Zbigniew Kmieć, Iwona Pakulska