Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Histologii

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Studenckie Koło Naukowe (SKN) działające przy Katedrze i Zakładzie Histologii ma długą tradycję.
Pełnoprawnym członkiem naszego Koła może zostać każdy student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dopiero po zdaniu egzaminu z przedmiotu histologia z cytofizjologią.
Członkowie SKN rekrutowani są do zespołów badawczych Katedry, gdzie aktywnie uczestniczą w warsztatach szkoleniowych.
Pogłębiają swoją wiedzę nabytą podczas studiów oraz poznają konkretne metody badawcze realizując projekty własne lub opiekuna naukowego.
Spotkania członków Studenckiego Koła Naukowego odbywają się w nowoczesnych laboratoriach w Zakładzie Histologii, na których są omawiane bieżące sprawy organizacyjne oraz wyniki i postęp realizowanych zadań badawczych.
Studenci kierunku Analityki Medycznej wykonują w Zakładzie Histologii swoje badania stanowiące część pracy magisterskiej.
Wyniki badań członków SKN prezentowane są przez nich na corocznych Studenckich Konferencjach Naukowych IFMSA.
Dla nowych członków Koła organizowane są spotkania z początkiem nowego roku akademickiego, na których omawiane są zagadnienia dotyczące zastosowania nowych metod badawczych oraz programy realizowane przez pracowników Zakładu Histologii.
Metody te dotyczą m.in. analizy ekspresji genów związanych z promocją stanu zapalnego w wielu schorzeniach, m.in. genu NFKB2 na poziomie RNA w bioptatach nowotworów w materiale klinicznym metodą qPCR, PCR oraz Western blot.
Studenci uczestniczą w izolacji komórek nowotworowych z materiału klinicznego pobranego od pacjentów oraz w ich badaniach laboratoryjnych.
Członkowie SKN przy Zakładzie Histologii pod kierunkiem Opiekuna Koła dr n med. Grażyny Kotlarz angażują się również w przygotowanie pokazów multimedialnych oraz quizów dla młodzieży ze szkół średnich z woj. pomorskiego w ramach akcji społeczno-edukacyjnych organizowanych przez GUMed.
W okresie pandemii spotkania te odbywały/ją się w trybie zdalnym m.in. na You Tube, studenci opowiadają jak studiuje się na Uniwersytecie Medycznym.
Członkowie SKN uczestniczą w różnych akcji charytatywnych takich jak: „Studenci dla Pacjentów”, ponadto przygotowują paczki świąteczne dla dzieci z oddziału hematologii i onkologii kliniki pediatrycznej oraz dla dzieci z Domu im J. Korczaka.
W 2020 roku, studentka III roku kierunku Lekarskiego członek Koła przy Zakładzie Histologii otrzymała wsparcie w ramach pierwszej edycji programu Młody Naukowiec (Young Scientist Program) realizowanego w ramach Projektu POWER 3.5.

Serdecznie zapraszamy do współpracy studentki i studentów GUMed

Kontakt: Katedra i Zakład Histologii, tel. (58) 349-14-37 w.25

Opiekun Koła: dr n med. Grażyna Kotlarz

Wiceprzewodnicząca SKN – Kamila Podpłońska

Aktualizacja strony: 18.06.2024
Iwona Pakulska, Michał Żmijewski