Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Histologii

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski

DYDAKTYKA

Zasadniczym celem nauczania naszego przedmiotu jest wprowadzenie studentów medycyny w wiedzę dotyczącą struktury i związanej z nią funkcji komórek, tkanek, narządów i układów tworzących organizm człowieka. Przyjęto jako zasadnicze założenie, że nauczany przedmiot stanowi wprowadzenie do nauczania przedmiotów na dalszych etapach studiów lekarskich, takich jak: fizjologia, immunologia, cytogenetyka, patomorfologia i patofizjologia. Traktuje się więc przedmiot jako składową programu studiów, który ma doprowadzić do zintegrowanej wiedzy o strukturze i funkcji organizmu człowieka zdrowego a także w stanach chorobowych.
Nauczany przedmiot: histologia z cytofizjologią będący jednym z nauk podstawowych w zakresie medycyny obejmuje wiedzę, bez której nie można rozwijać wiedzy w zakresie medycyny praktycznej.

Aktualizacja strony: 17.07.2024
Iwona Pakulska, Michał Żmijewski