Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Histologii

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Histologia

Zajęcia są prowadzone dla studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego, Kierunek Analityka Medyczna

Wykłady
Semestr I
Komórka. Błona komórkowa. Błony wewnątrzkomórkowe. Mitochondria. Aparat Golgiego. Lizosomy. Peroksysomy. Sekrecja. Egzocytoza. Endocytoza
Jądro komórkowe. Cytoszkielet. Centrosom. Kariokineza. Cykl komórkowy. Apoptoza. Populacje komórkowe.
Tkanka nabłonkowa. Powłoka ciała.
Tkanka łączna właściwa. Tkanka łączna szkieletowa.
Tkanka mięśniowa.
Tkanka nerwowa.
Układ pokarmowy. Żołądek, jelita. Wątroba. Trzustka.
Układ płciowy męski i żeński.
Krew obwodowa i szpikowa.
Nerka i drogi moczowe. Układ dokrewny.
Układ naczyniowo-sercowy. Układ oddechowy.

Semestr II
Budowa mikroskopu świetlnego. Rodzaje mikroskopów.
Podstawy techniki histologicznej.
Podstawy i zastosowanie morfometrii.
Mikroskopia elektronowa, konfokalna i fluorescencyjna.
Ilościowa i jakościowa analiza tkanek i komórek – hybrydyzacja in situ
Ilościowa i jakościowa analiza tkanek i komórek – PCR i qPCR
Podstawy biologii komórki nowotworowej
Zastosowanie technik IHC w diagnostyce chorób nowotworowych
Zastosowanie technik IHC w diagnostyce chorób nienowotworowych
Embriologia 1 – Molekularne podstawy procesu zapłodnienia
Embriologia 2 – Zagnieżdżanie zarodka. Błony płodowe. Kosmki.
Zastosowanie hodowli komórek i tkanek w analityce.

Ćwiczenia
SEMESTR I

Komórka. Błona komórkowa. Błony wewnątrzkomórkowe.Mitochondria. Aparat Golgiego. Lizosomy. Peroksysomy. Sekrecja. Egzocytoza. Endocytoza
Jądro komórkowe. Cytoszkielet. Centrosom. Kariokineza. Cykl komórkowy. Apaptoza. Populacje komórkowe.
Tkanka nabłonkowa. Powłoka ciała.
Tkanka łączna właściwa. Tkanka łączna szkieletowa.
Tkanka mięśniowa. Układ naczyniowy.
Tkanka nerwowa. Układ nerwowy.
Układ chłonny. Układ oddechowy.
Układ pokarmowy. Żołądek, jelita. Wątroba. Trzustka.
Układ płciowy męski i żeński.
Krew obwodowa i szpikowa.
Nerka i drogi moczowe. Układ dokrewny.

SEMESTR II

Budowa mikroskopu, przygotowanie utrwalaczy (formalina buf., Carnot, Bouin ), pobieranie i utrwalanie wycinków – omówienie. Organizacja pracowni, BHP, podział na grupy.
Płukanie, odwadnianie i prześwietlanie utrwalonych wycinków – omówienie. Zatapianie wycinków w parafinie. Przygotowanie szkiełek podstawowych.
Mikrotomy, skrawanie na mikrotomach. Przygotowanie odczynników do barwienia H i E. Skrawanie nerki (ew. mięśni, wątroby, jelita) na mikrotomie.
Barwienie histologiczne. Barwienie H i E preparatu nerki. Skrawanie jelita (aorty lub tchawicy) i przygotowanie odczynników do barwienia tkanki łącznej met. Van Giesona.
Barwienie tkanki łącznej – omówienie. Barwienie tkanki łącznej met. Van Giesona. Skrawanie tchawicy (lub aorty, płuc) i przygotowanie odczynników do barwienia włókien sprężystych metodą Weigherta..
Barwienia włókien sprężystych tkanki łącznej metodą Weigherta. Skrawanie mózgu i przygotowanie odczynników do barwienie mózgu met. Nissla.
Barwienie mózgu met. Nissla. Skrawanie wątroby i jelita, przygotowanie odczynników do barwienia P.A.S. i P.A.S./AB
Histochemia – oznaczanie aktywności enzymów – omówienie. Barwienie polisacharydów w wątrobie i jelicie metodą Pas oraz Pas/AB
Mikroskopia elektronowa.
Immunocytochemia – wykrywanie aktywności peroksydazy z DAB
Analiza ilościowa preparatów mikroskopowych – morfometria i – cytometria przepływowa. Hodowla komórek i tkanek.

Aktualizacja strony: 27.09.2023
Zbigniew Kmieć, Iwona Pakulska