Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Histologii

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Fakultet “Wprowadzenie do biologii komórki nowotworowej”

Zajęcia są prowadzone dla studentów I, II, III, IV, V, VI roku Wydziału Lekarskiego.

I. Ogólna charakterystyka procesu nowotworowego.
- niekontrolowane podziały
- rozrost w miejscu = nowotwór in situ
- powstawanie przerzutów i drogi przerzutowania
- powstawanie ogniska wtórnego
- podstawy rozpoznania nowotworu
- podstawowe zasady terapii

II. Zmiany regulacji cyklu komórkowego w procesie karcinogenezy (nowotworzenia).- rola punktów kontrolnych cyklu komórkowego- układ cykliczny /CDK- białko rB (retinoblastoma)- kontrola wejścia w fazę S- rola białka p53 i mutacji jego genu- rodzina inhibitorów kinaz białka p16, p27, p21- rola onkogenów- angiogeneza/neoangiogeneza

III. Hodowle komórkowe oraz cytodiagnostyka.
- linie komórek nowotworowych
- warunki prowadzenia oraz możliwości wykorzystania hodowli komórkowych
- ukierunkowane niszczenie komórek nowotworowych
- wirusy w procesie nowotworzenia
- cytodiagnostyka raka szyjki macicy

IV. Mechanizmy powstawania przerzutów komórek nowotworowych.- rodzaje cząsteczek adhezyjnych z uwzględnieniem oddziaływania płytek krwi i leukocytówz komórkami śródbłonka- inwazyjność komórek nowotworowych kluczem do ich rozprzestrzeniania się;sekrecja kolagenaz- wnikanie komórek nowotworowych do naczynia krwionośnego lublimfatycznego- osiedlanie się komórek metastatycznych w narządach obwodowych- cechy rozrostu ogniska wtórnego- implikacje terapeutyczne (antyintegryny), przeciwciała itp.- unaczynienie nowotworówV. Podział i obraz histologiczny nowotworów.- podstawy klasyfikacji nowotworów- obraz histologiczny zmian przednowotworowych- obraz histologiczny zaawansowanego raka- obraz histologiczny zmian przerzutowych- zastosowanie barwień immunohistochemicznych w diagnostyce
Aktualizacja strony: 12.06.2024
Iwona Pakulska, Michał Żmijewski