Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Histologii

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Histologia z cytofizjologią

Zajęcia są prowadzone dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego, Kierunek Lekarski i Kierunek Lekarsko-Dentystyczny oraz i II roku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

Kierunek Lekarski

Struktura i dynamika błon biologicznych. Transport przezbłonowy. Receptory błonowe i wewnątrzkomórkowe.
Organella komórkowe. Mitochondria. Peroksysomy. Siateczka śródplazmatyczna. Aparat Golgiego. Lizosomy. Transport wakuolarny. Endocytoza. Fagocytoza. Autofagia. Proteasomy.
Jądro komórkowe. Struktura chromatyny. Replikacja. Transkrypcja. Rybosomy. Translacja. Mikrotubule. Kariokineza i cytokineza. Mejoza.
Cykl komórkowy i jego regulacja. Komórki macierzyste. Różnicowanie i proliferacja. Populacje komórkowe. Apoptoza i nekroza.
Cząsteczki adhezyjne. Połączenia międzykomórkowe. Filamenty pośrednie. Filamenty aktynowe i białka motoryczne. Mechanizmy sekrecji komórkowej.
Struktura macierzy pozakomórkowej. Odziaływania komórek z macierzą. Migracja komórek.
Starzenie komórkowe, telomery. Hodowle komórkowe i tkankowe – zastosowanie w badaniach biomedycznych.*
Tkanka nabłonkowa. Gruczoły.
Tkanka łączna właściwa. Rodzaje i charakterystyka tkanek łącznych.
Tkanka łączna szkieletowa. Kostnienie.
Krew obwodowa. Krew szpikowa.
Tkanka mięśniowa.
Tkanka nerwowa.
Układ naczyniowo-sercowy.
Układ oddechowy.
Układ chłonny.
Jama ustna. Ząb i rozwój zęba. Ślinianki.
Przełyk. Żołądek i jelita.
Trzustka. Wątroba i drogi żółciowe. Nerka i drogi moczowe.
Gruczoły dokrewne.
Narządy płciowe męskie.
Narządy płciowe żeńskie.
Skóra i gruczoł mleczny.
Narząd wzroku, słuchu i równowagi. Układ nerwowy.

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

Komórka. Błona komórkowa. Błony wewnątrzkomórkowe. Mitochondria. Aparat Golgiego. Lizosomy. Peroksysomy. Endocytoza.Fagocytoza.
Jądro komórkowe. Rybosomy. Cytoszkielet. Kariokineza. Cykl komórkowy. Proliferacja.
Nabłonki. Gruczoły. Cytofizjologia wydzielania komórkowego.
Tkanki łączne.
Tkanki łączna szkieletowa. Kostnienie.
Tkanka mięśniowa.
Tkanka nerwowa.
Układ naczyniowy. Układ oddechowy.
Krew obwodowa i szpikowa.
Układ chłonny.
Żołądek i jelita. Wątroba. Trzustka
Rozwój zęba i tkanek otaczających.
Struktura i fizjologia szkliwa, zębiny i miazgi zęba.
Rozwój, morfologia i fizjologia cementu i przyzębia.
Błona śluzowa jamy ustnej. Gruczoły ślinowe, zmysł smaku.
Układ moczowy. Układ nerwowy.
Gruczoły dokrewne.
Narządy płciowe męskie i żeńskie.
Narząd wzroku, słuchu i równowagi.
Skóra i gruczoł mleczny.

Aktualizacja strony: 27.09.2023
Zbigniew Kmieć, Iwona Pakulska