Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Histologii

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Fakultet “Mikroskopowa diagnostyka różnicowa prawidłowych i patologicznych komórek i tkanek.”

Zajęcia są prowadzone dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego.

Ćwiczenia:
1.Struktura szpiku kostnego i układu limfatycznego. Różnicowanie postaci białokrwinkowych i erytrocytarnych (niedokrwistość spowodowana brakiem witaminy B12). Mielopoeza i limfopoeza.
2.Morfologia i funkcja komórek nabłonka (naskórek i skóra właściwa, gruczoły wydzielania zewnętrznego i endokrynologiczne)
3.Mikroarchitektura i jej zaburzenia w przewodzie pokarmowym, oddechowym i rozrodczym.
4.Prawidłowa i zmieniona budowa struktur układu nerwowego, układu mięśniowego i układu krążenia.
5.Prawidłowa i zmieniona budowa histologiczna tkanek zmineralizowanych.

Aktualizacja strony: 27.09.2023
Zbigniew Kmieć, Iwona Pakulska