Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Histologii

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Fakultet “Rola witaminy D w zdrowiu i chorobie”

Zajęcia są prowadzone dla studentów I, II, III, IV, V roku Wydziału Lekarskiego.

1. Skóra, jako źródło witaminy D. Budowa mikroskopowa skóry, promieniowanie ultrafioletowe a skóra, skórna produkcja witaminy D, metabolizm witaminy D, rola witaminy D w odnowie bariery naskórkowej.

2. Biologiczna aktywność witaminy D i jej pochodnych.Mechanizm działania witaminy D na poziomie komórkowy. Rola witaminy D w regulacji homeostazy wapniowo-fosforanowej. Wpływ witaminy D na prawidłowe funkcjonowanie układu kostnoszkieletowego, mięśniowego, nerwowego oraz immunologicznego.

3. Przyczyny i skutki niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych.Niedobór witaminy D – badania populacyjne. Przyczyny niedoboru witaminy D. Niedobór witaminy D w badaniach klinicznych. Źródła witaminy D oraz rola suplementacji.

4. Witamina D w profilaktyce oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych. Suplementacja witaminą D badania kliniczne i populacyjne. Witamina D jako lek, przykładowe badania laboratoryjne i kliniczne.

5. Czy witamina D zapobiega nowotworom? Czy jej suplementacja może być szkodliwa? Prawdy i mity na temat witaminy D, praca w grupach. Zajęcia mają na celu krytyczną ocenę danych literaturowych oraz ogólnie prezentowanych opinii w środkach masowego przekazu.

Aktualizacja strony: 12.06.2024
Iwona Pakulska, Michał Żmijewski