Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Etyki Medycznej

Zakład Etyki Medycznej

Wydział Lekarski
Numer MPK: 284

Kierownik:
dr hab. n. hum. Anna Paprocka-Lipińska

anna.paprocka-lipinska@gumed.edu.pl
Adres:Tuwima 15, 80-210, Gdańsk
Tel./fax:58 349 14 86
E-mail:zakladetyki@gumed.edu.pl

Zakład Etyki prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną od 2003 roku, kiedy to został powołany do istnienia. Jego działalność ma dwa zasadnicze kierunki: rozwijanie etyki w medycynie i odkrywanie prawdy w tej dziedzinie wiedzy oraz nauczanie etyki studentów wszystkich kierunków studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Priorytetem dla pracowników Zakładu jest troska o dobro moralne w obrębie całej medycyny. Oznacza to nie tylko konieczność filozoficznych dociekań na temat tego, co dobre, a co złe, ale również konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na właściwe nauczanie tego przedmiotu oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych wśród studentów GUMed. Jest niezwykle ważne, aby studenci naszej Uczelni nie tracili wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka (głównie pacjenta, ale nie tylko) oraz na problemy etyczne z tym związane, lecz by tę wrażliwość w sobie pogłębiali.

Aktualizacja strony: 12.11.2019
Anna Paprocka-Lipińska