Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Etyki Medycznej

Zakład Etyki Medycznej

Wydział Lekarski

PRACOWNICY

Kierownik:

dr hab. n. hum. Anna Paprocka-Lipińska

E-mail:anna.paprocka-lipinska@gumed.edu.pl

Adiunkci:

dr n. hum. Beata Kosiba

E-mail:beata.kosiba@gumed.edu.pl

Referenci:

mgr Agnieszka Brzuzek

E-mail:zakladetyki@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 86

Zlecenia dydaktyczne:

dr n. o zdr. Małgorzata Drozd-Garbacewicz

lek. Kinga Kolińska

prof. dr hab. med. Janusz Limon

dr n. med. Anna Raszeja-Specht

dr n. med. Marek Suchorzewski

Aktualizacja strony: 30.10.2023
Szymon Ludwiński, Anna Paprocka-Lipińska