Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Etyki Medycznej

Zakład Etyki Medycznej

Wydział Lekarski

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

  1. “Etyka w medycynie. Między teorią a praktyką”. A. Paprocka-Lipińska, R. Budziński (red. nauk.), Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2016.
  2. “Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia”. K. Basińska, J. Halasz (red. nauk.) Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.
  3. “Humanizacja medycyny. Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych”, J. Suchorzewska, M. Olejniczak (red.), Impuls, Kraków 2011.
  4. “Wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa w medycynie dla studentów Wydziału Lekarskiego AMG”, J. Suchorzewska, M. Michowska (red.), Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2006.
Aktualizacja strony: 30.10.2023
Szymon Ludwiński, Anna Paprocka-Lipińska