Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Dyrekcja Uczelni

Dyrekcja Uczelni

Administracja Uczelni

80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
Fax: (58) 301 6115


KANCLERZ
mgr Marek Langowski
Tel.: (58) 349 1104
(58) 349 1010
Fax: (58) 344 7336
E-mail: kanclerz@gumed.edu.pl


Z-CA KANCLERZA DS. FINANSOWYCH – KWESTOR
mgr Zbigniew Tymoszyk
Tel.: (58) 349 1020
(58) 349 1048
Fax: (58) 520 4009
E-mail: kwestor@gumed.edu.pl


Z-CA KANCLERZA DS. STRATEGII I ROZWOJU
mgr Katarzyna Grzejszczak
Tel.: (58) 349 1345
E-mail: kanclerz.strategia@gumed.edu.pl


Z-CA KANCLERZA – DYREKTOR DS. INFRASTRUKTURY
mgr inż. Paweł Zdrodowski
Tel.: (58) 349 1100
(58) 349 1203
E-mail: dyrektor.infrastruktura@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 04.03.2020
Webadmin