Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Dyrekcja Uczelni

Dyrekcja Uczelni

Administracja Uczelni

80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
Fax: (58) 301 6115


P.O. KANCLERZA
prof. dr hab. Jacek Bigda
Tel.: (58) 349 1104
(58) 349 1010
Fax: (58) 344 7336
E-mail: kanclerz@gumed.edu.pl


Z-CA KANCLERZA DS. CYFRYZACJI I PROCESÓW
mgr inż. Piotr Falc
Tel.: (58) 349 1050
E-mail: piotr.falc@gumed.edu.pl


Z-CA KANCLERZA DS. FINANSOWYCH – KWESTOR
mgr Zbigniew Tymoszyk
Tel.: (58) 349 1020
(58) 349 1048
Fax: (58) 520 4009
E-mail: kwestor@gumed.edu.pl


Z-CA KANCLERZA DS. STRATEGII I ROZWOJU
mgr Katarzyna Grzejszczak
Tel.: (58) 349 1345
E-mail: kanclerz.strategia@gumed.edu.pl


Z-CA KANCLERZA – DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
mgr inż. Nina Gostańska
Tel.: (58) 349 1100
E-mail: dyrektor.techniczny@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 06.05.2022
Helpdesk IT