Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Numer MPK: 455

Kierownik:
dr hab. med. Andrzej Chamienia

andrzej.chamienia@gumed.edu.pl
Adres:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 12 47 - sekretariat

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego został powołany w roku 2003 w ramach Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu. W ramach Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego funkcjonuje Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

Zasadniczym celem działania Zakładu jest organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, Nursing English Devision Wydziału Nauk o Zdrowiu Oddziału Pielęgniarstwa, kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo, z następujących przedmiotów / modułów:
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – klinika i pielęgniarstwo
 • Pediatrics and pediatric nursing – clinic and nursing
 • Diabetologia i pielęgniarstwo diabetologiczne – klinika i pielęgniarstwo
 • Specjalistyczne problemy zdrowotne dziecka chorego – klinika i pielęgniarstwo
 • Farmakologia kliniczna
 • Ratownictwo medyczne
 • Medical emergency
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne – klinika i pielęgniarstwo
 • Internal medicine and internal nursing – clinic and nursing
 • Nefrologia i pielęgniarstwo nefrologiczne – klinika i pielęgniarstwo
 • Podstawy ratownictwa medycznego

Zajęcia te obejmują wykłady, seminaria, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, praktykę zawodową i samokształcenie w wyżej wymienionych dziedzinach. W ramach Zakładu działają także Studenckie Koła Naukowe:
• Pielęgniarstwa Medycyny Ratunkowej,
• Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

Aktualizacja strony: 20.01.2020
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Anna Stefanowicz