Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA

W ramach działalności dydaktycznej prowadzone są następujące przedmioty:
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – klinika i pielęgniarstwo
  Zajęcia prowadzone są dla:
  - studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
  - studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  a) pielęgniarstwo
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/8845/
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/437776/
  b) położnictwo
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/377847/
 • Pediatrics and pediatric nursing – clinic and nursing
  Zajęcia prowadzone są dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Nursing English Devision.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/458616/
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/458622/
 • Specjalistyczne problemy zdrowotne dziecka chorego – klinika i pielęgniarstwo
  Zajęcia prowadzone są dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/244055/
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/323015/
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne – klinika i pielęgniarstwo
  Zajęcia prowadzone są dla:
  - studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
  - studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  a) pielęgniarstwo
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/351747/
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/458462/
  b) położnictwo
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/17506/
 • Internal medicine and internal nursing – clinic and nursing
  Zajęcia prowadzone są dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Nursing English Devision.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/458615/
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/458621/
 • Diabetologia i pielęgniarstwo diabetologiczne – klinika i pielęgniarstwo
  Zajęcia prowadzone są dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/351760/
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/351768/
 • Nefrologia i pielęgniarstwo nefrologiczne – klinika i pielęgniarstwo
  Zajęcia prowadzone są dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/497530/
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/497453/
 • Podstawy ratownictwa medycznego – klinika i pielęgniarstwo
  Zajęcia prowadzone są dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/458511/
 • Ratownictwo medyczne – klinika i pielęgniarstwo
  Zajęcia prowadzone są dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie: https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/458454/
 • Medical emergency – clinic and nursing
  Zajęcia prowadzone są dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Nursing English Devision.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/480065/
 • Farmakologia kliniczna
  Zajęcia prowadzone są dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  a) pielęgniarstwo
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/479897/
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/479911/
  b) położnictwo
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/458533/
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/479948/
 • Opieka specjalistyczna nad dzieckiem zdrowym i chorym
  Zajęcia prowadzone są dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Położnictwo.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/351606/
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/351633/
 • Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego
  Zajęcia prowadzone są dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/92101/
 • Stany nagłe w pediatrii
  Zajęcia prowadzone są dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne.
  Informacje dotyczące przedmiotu zawarte są w extranecie GUMed na stronie:
  https://extranet.gumed.edu.pl/dir.php/479730/

Zajęcia dydaktyczne realizowane są jako: wykłady, seminaria, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, praktyka zawodowa i samokształcenie w wyżej wymienionych dziedzinach.

Aktualizacja strony: 03.03.2021
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Anna Stefanowicz