Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PROFIL

Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatryczny od 2003 roku do 2019 roku funkcjonował jako Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego.
W Zakładzie funkcjonuje Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Pracownia Pielęgniarstwa Internistycznego.

Zasadniczym celem działania Zakładu jest organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo, Nursing English Devision, Ratownictwo Medyczne, z następujących przedmiotów / modułów:
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – klinika i pielęgniarstwo
 • Pediatrics and pediatric nursing – clinic and nursing
 • Diabetologia i pielęgniarstwo diabetologiczne – klinika i pielęgniarstwo
 • Specjalistyczne problemy zdrowotne dziecka chorego – klinika i pielęgniarstwo
 • Farmakologia kliniczna
 • Ratownictwo medyczne – klinika i pielęgniarstwo
 • Medical emergency – clinic and nursing
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne – klinika i pielęgniarstwo
 • Internal medicine and internal nursing – clinic and nursing
 • Nefrologia i pielęgniarstwo nefrologiczne – klinika i pielęgniarstwo
 • Podstawy ratownictwa medycznego – klinika i pielęgniarstwo
 • Opieka specjalistyczna nad dzieckiem zdrowym i chorym
 • Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego
 • Stany nagłe w pediatrii

Zajęcia te obejmują wykłady, seminaria, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, praktykę zawodową i samokształcenie w wyżej wymienionych dziedzinach.

W ramach Zakładu działają także Studenckie Koła Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Pielęgniarstwa Medycyny Ratunkowej.

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego powstało w 2006 roku.
Opiekunem Koła jest dr n med. Anna Stefanowicz-Bielska.
Celem i zadaniem Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Pediatrycznego jest poszerzanie wiedzy studentów z zakresu pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego, tworzenie projektów badawczych, prowadzenie badań naukowych i przygotowanie publikacji, udział w konferencjach naukowych, współorganizowanie „Pikniku na zdrowie”, nawiązywanie współpracy z Kołami Naukowymi Pielęgniarstwa Pediatrycznego innych Uczelni, nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi GUMed, wolontariat na rzecz dzieci chorych i ich rodziców, prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz integracja studentów z różnych kierunków studiów. Studenci i nauczyciele wspólnie i konstruktywne spędzają czas.

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Medycyny Ratunkowej powstało w 2004 roku.
Opiekunem Koła jest dr n med. Anna Małecka-Dubiela.
Celem i zadaniem Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Medycyny Ratunkowej jest szerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań związanych z medycyną ratunkową studentów kierunku pielęgniarstwo, uczestniczenie w wydarzeniach takich jak „Biała Sobota”, „Piknik na Zdrowie”, „Dni Otwarte Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” i aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Aktualizacja strony: 03.03.2021
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Anna Stefanowicz