Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki pozawydziałowe  > Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr  > Samodzielna Pracownia Symulacji Endoskopii i Technik Małoinwazyjnych

Samodzielna Pracownia Symulacji Endoskopii i Technik Małoinwazyjnych

Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr
Numer MPK: 722

Aktualizacja strony: 13.03.2023
Helpdesk IT