Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki pozawydziałowe  > Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr

Kolegium Zarządzania i Rozwoju Kadr

Dyrektor:
mgr Katarzyna Grzejszczak

katarzyna.grzejszczak@gumed.edu.pl

Tel.:58 349 18 58