Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Zespół Koordynatorów Programu Erasmus+

Zespół Koordynatorów Programu Erasmus+

Strona WWW: www.intrel-en.gumed.edu.pl


Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
mgr Ewa Kiszka

Koordynator Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień

Koordynator Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Michał Markuszewski

Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr Marcelina Skrzypek-Czerko

Koordynator Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed
dr Anna Ihnatowicz

Aktualizacja strony: 26.07.2018
Webadmin