Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich
prof. dr hab. Maciej Jankowski
prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk
prof. dr hab. Katarzyna Zorena


Rzecznicy dyscyplinarni dla studentów
prof. dr hab. Krzysztof Cal
dr hab. Dariusz Gąsecki
prof. dr hab. Jacek Sein Anand


Rzecznik dyscyplinarny do spraw doktorantów
dr hab. Krystyna Pieńkowska

Aktualizacja strony: 31.03.2022
Helpdesk IT