Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich
prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk


Rzecznicy dyscyplinarni dla studentów
dr hab. Krzysztof Cal, prof. uczelni
dr hab. Dariusz Gąsecki
dr Marzena Zarzeczna-Baran


Rzecznik dyscyplinarny do spraw doktorantów
dr hab. Krystyna Pieńkowska

Aktualizacja strony: 07.11.2019
Webadmin