Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Numer MPK: 457

Kierownik:
prof. dr hab. med. Jarosław Sławek

prof. dr hab. med. Jarosław Sławek

jaroslaw.slawek@gumed.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek kieruje zakładem od 2007 roku. Jest autorem wielu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, autorem rozdziałów i redaktorem wielu podręczników w języku polskim i angielskim, w tym dwutomowego dzieła pt. Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe. Pełni obecnie funkcję Prezesa Polskiej Rady Mózgu i Redaktora Naczelnego Polish Journal of Neurology & Neurosurgery (Neurologia i Neurochirurgia Polska) wraz z prof. Z. Wszołkiem z Mayo Clinic w USA. Był prezesem ZG Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w poprzedniej kadencji.

ORCID: 0000-0001-6816-0877

Adres:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego został powołany na podstawie Zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Akademii medycznej z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Gdańsku. Istnieje w strukturze Katedry Pielęgniarstwa.
Nowocześnie rozumiane pielęgniarstwo to dyscyplina naukowa, która wymaga przygotowania wysokospecjalistycznej kadry pielęgniarskiej. W grupie dyscyplin specjalistycznych znajdują się takie przedmioty jak pielęgniarstwo neurochirurgiczne oraz pielęgniarstwo neurologiczne oraz pielęgniarstwo psychiatryczne. Zakład przyjął na siebie zadanie kształcenia pielęgniarek i położnych w zakresie w/w pielęgniarstw.
W Zakładzie realizowany jest ponadto przedmiot Metodologia pracy naukowej w pielęgniarstwie. Nasza aktywność dydaktyczna obejmuje nie tylko studentów pielęgniarstwa (zarówno polskojęzycznych jak i anglojęzycznych), ale również studentów psychologii zdrowia, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, położnictwa, słuchaczy Pierwszej Szkoły Doktorskiej oraz (od roku 2022/2023) studentów kierunku lekarskiego. Nasz Zakład uczestniczy również w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych (Psychologia kliniczna) oraz w ramach kształcenia specjalizacyjnego (m.in. w ramach specjalizacji z genetyki klinicznej).

Aktualizacja strony: 19.03.2024
Przemysław Domagała, Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz, Anna Roszmann, Rafał Sikorski, Marcelina Skrzypek-Czerko