Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PRACOWNICY

Kierownik:

prof. dr hab. med. Jarosław Sławek

prof. dr hab. med. Jarosław Sławek

E-mail:jaroslaw.slawek@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 22

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek kieruje zakładem od 2007 roku. Jest autorem wielu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, autorem rozdziałów i redaktorem wielu podręczników w języku polskim i angielskim, w tym dwutomowego dzieła pt. Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe. Pełni obecnie funkcję Prezesa Polskiej Rady Mózgu i Redaktora Naczelnego Polish Journal of Neurology & Neurosurgery (Neurologia i Neurochirurgia Polska) wraz z prof. Z. Wszołkiem z Mayo Clinic w USA. Był prezesem ZG Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w poprzedniej kadencji.

ORCID: 0000-0001-6816-0877

Profesorowie:

prof. dr hab. Emilia Sitek

prof. dr hab. Emilia Sitek

E-mail:emilia.sitek@gumed.edu.pl

Dr hab. n o zdr., specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim osobami z zaburzeniami funkcji językowych i poznawczych w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych. W roku 2018 opublikowała, wspólnie z dr hab. Anetą Domagałą monografię pt. „Choroba Alzheimera – zaburzenia komunikacji językowej”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich Psychologia zdrowia i na studiach podyplomowych Psychologia kliniczna. Wspólnie z Prof. dr hab. n.med. Jarosławem Sławkiem od 9 lat organizuje interdyscyplinarną konferencję naukowo-szkoleniową NEURODEGENERACJE poświęconą diagnostyce i terapii w chorobach neurozwyrodnieniowych.

Numer telefonu znajduje się w danych kontaktowych na stronie każdego przedmiotu w extranecie.


ORCID: 0000-0003-4141-072X

St. wykładowcy:

dr n. med. Przemysław Mateusz Domagała

dr n. med. Przemysław Mateusz Domagała

E-mail:coxbrikasta@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 22

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Psychologii klinicznej oraz Zarządzania Podmiotami Leczniczymi. Autor publikacji oraz uczestnik konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół psychofizjologii stresu. Jest recenzentem czasopisma Journal of Clinical Psychology

Dyżury: wtorki godz. 13.00-14.30 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, oddział 20C
w piątki dyżury w Instytucie po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym


ORCID: 0000-0002-3399-5556

dr Edyta Karcz

dr Edyta Karcz

E-mail:edyta.karcz@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 22

Mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Promotorka prac licencjackich. Głównym obszarem zainteresowań jest stosowanie przymusu bezpośredniego w praktyce pielęgniarskiej.

Dyżury: czwartek godz. 14.30-16.00 Katedra Pielęgniarstwa, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, bud. 15, IV piętro

Adiunkci:

dr n. med. Jarosław Dulski

dr n. med. Jarosław Dulski

E-mail:jaroslaw.dulski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 22

Dr n. med. Jarosław Dulski jest specjalistą neurologii i pracuje jako adiunkt w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz jako klinicysta w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku. Od początku swojej drogi naukowej i zawodowej pasjonuje się neurologią, w szczególności chorobami neurodegeneracyjnymi i genetyką. W 2020 roku otrzymał nagrodę Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za wyróżnioną rozprawę doktorską. W 2021 roku został laureatem nagrody naukowej im. J. Babińskiego przyznanej przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w latach 2017-2021. Jest także stypendystą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Europejskiej Akademii Neurologii, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych. Publikuje w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Od maja 2022 roku przebywa na stypendium badawczym w Klinice Neurologii Mayo Clinic na Florydzie w Stanach Zjednoczonych.

ORCID: 0000-0002-5517-9875

dr n. med. Anna Roszmann

E-mail:anna.roszmann@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 22

Dr n. med., mgr pielęgniarstwa, mgr psychologii, adiunkt, specjalistka pielęgniarstwa neurologicznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego na studiach polsko- i anglojęzycznych. Jest koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus +. Wieloletnia praca zawodowa (22 lata) oraz naukowa koncentrują się wokół problematyki pacjentów z chorobami ruchowymi, szczególnie z chorobą Parkinsona. Od 2017 roku zajmuje się prowadzeniem i koordynowaniem opieki pielęgniarskiej nad pacjentami leczonymi terapiami infuzyjnymi w Polsce (Duodopa i Apomorfina).

Dyżury: Środa, piątek
09:00-12:00 Szpital Zaspa, Oddział Neurologii, poziom -1, gab H28.
Poniedziałek
12:30-13:30 Katedra Pielęgniarstwa, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, bud. 15, IV piętro

dr n. med. Marcelina Skrzypek-Czerko

dr n. med. Marcelina Skrzypek-Czerko

E-mail:marcelinaskrzypek@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 22

Dr n. med., mgr pielęgniarstwa, lic. pedagogiki, specjalista w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego. Absolwentka European Academy of Nursing Science. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego na studiach polsko- i anglojęzycznych. Promotorka oraz recenzentka licznych prac licencjackich oraz magisterskich. Jest koordynatorem kierunku Pielęgniarstwo English Division. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki SM oraz udaru mózgu. W swoim dorobku zawodowym była koordynatorem QASC Europe Project i członkiem steering committe, współzałożycielką i przez 12 lat była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych (aktualnie w zarządzie PTPN pełni funkcję skarbinka). Należy do Rady Naukowej czasopisma The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pieęgniarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Aktywnie współpracuje z organizacjami pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (PTSR, Fundacja Stwardnienierozsiane.info)

Dyżury:
wtorek-
09:00-11:00 Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, IV piętro, bud. 15/ Klinika Neurologii Dorosłych UCK, Oddział chorób demielinizacyjnych, program lekowy (gabinet edukacyjny), CMN 4p. drzwi E – po wcześniejszym kontakcie mailowym marcelinaskrzypek@gumed.edu.pl
czwartek -
09:00-11:00 Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, IV piętro, bud. 15/ Klinika Neurologii Dorosłych UCK, Oddział chorób demielinizacyjnych, program lekowy (gabinet edukacyjny), CMN 4p. drzwi E – po wcześniejszym kontakcie mailowym marcelinaskrzypek@gumed.edu.pl


ORCID: 0000-0002-1106-5040

Asystenci:

mgr Paulina Janik

mgr Paulina Janik

E-mail:pjanik@gumed.edu.pl

Magister pielęgniarstwa oraz magister pedagogiki, ukończyła również studia podyplomowe Zarządzanie i Administracja w Ochronie Zdrowia. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa psychiatrycznego. Prowadzi zajęcia praktyczne z pielęgniarstwa psychiatrycznego na kierunku pielęgniarstwo oraz położnictwo. Promotorka prac licencjackich. Głównym obszarem zainteresowań jest psychiatria dzieci i młodzieży, w szczególności postępowanie z nieletnim pacjentem w kryzysie samobójczym.

Dyżury: poniedziałki godz. 10.30 – 12.00 IPiP, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, bud. 15, IV piętro; piątki godz. 12.30 – 14.00 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, oddział 21B – po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym: pjanik@gumed.edu.pl

mgr Rafał Sikorski

mgr Rafał Sikorski

E-mail:rafal.sikorski@gumed.edu.pl

Specjalista psychologii klinicznej – neuropsycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży oraz certyfikowany terapeuta uzależnień, mgr psychologii. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne w zakresie neuropsychologii i psychoterapii. W codziennej pracy zajmuje się głównie rehabilitacją neuropsychologiczną pacjentów z uszkodzeniami ogniskowymi OUN. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla kierunku Psychologia zdrowia.

Terminy konsultacji są ustalane indywidualnie poprzez pocztę elektroniczną, numer telefonu znajduje się w danych kontaktowych na stronie każdego prowadzonego przedmiotu w extranecie.


ORCID: 0000-0003-3004-4250

Doktoranci:

mgr Agnieszka Konkel

E-mail:agnieszka.konkel@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 22

ORCID: 0000-0003-2174-5901

lek. Magda Kwaśniak - Butowska

E-mail:magdalena.kwasniak-butowska@gumed.edu.pl

ORCID: 0000-0002-2322-3376

lek. Radosław Piekarski

E-mail:radoslaw.piekarski@gumed.edu.pl

mgr Justyna Urbańska - Grosz

E-mail:justyna.urbanska-grosz@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 31.05.2023
Przemysław Domagała, Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz, Anna Roszmann, Rafał Sikorski, Marcelina Skrzypek-Czerko