Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA

W ramach działalności dydaktycznej zespół Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia oraz English Division:
  • kierunku pielęgniarstwo (Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną – klinika i pielęgniarstwo; Opieka i eduakcja terapeutyczna w zaburzeniach układu nerwowego – klinika i pielęgniarstwo; Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – klinika i pielęgniarstwo; Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – klinika i pielęgniarstwo; Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne – klinika i pielęgniarstwo),
  • kierunku pielęgniarstwo ED (Geriatrics and geriatric nursing – clinic and nursing; Palliative care; Psychiatry and psychiatric nursing; Rehabilitation and care of disabled people; Neurology and neurological nursing)
  • kierunku elektroradiologii (Diagnostyka elektromedyczna),
  • kierunku położnictwo (Psychiatria psychika i pielęgniarstwo),
  • kierunku psychologia zdrowia (zob. poniżej)
Aktualizacja strony: 19.03.2024
Przemysław Domagała, Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz, Anna Roszmann, Rafał Sikorski, Marcelina Skrzypek-Czerko