Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii  > Zakład Kardioanestezjologii

Zakład Kardioanestezjologii

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Numer MPK: 294

Kierownik:
prof. dr hab. Romuald Lango

prof. dr hab. Romuald Lango

romuald.lango@gumed.edu.pl
Adres:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 584 42 06, 584 42 07

Zakład Kardioanestezjologii GUMED prowadzi dydaktykę przed i podyplomową w zakresie kierowanym przez Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii GUMED.
Aktywność naukowa pracowników Zakładu skupia się na badaniach nad:
- cytrynianową antykoagulacją regionalną w terapii nerkozastępczej,
- zastosowaniem ECMO u pacjentów kardiochirurgicznych,
- reakcją zapalną po operacjach kardiochirugicznych.

Aktualizacja strony: 25.08.2023
Maciej Kowalik