Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Ratownictwa Medycznego

Zakład Ratownictwa Medycznego

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Numer MPK: 283

p.o. Kierownika:
dr Daniel Ślęzak

daniel.slezak@gumed.edu.pl

Kierownik kierunku Ratownictwo medyczne

Członek zespołu ekspertów ds. leczenia bólu

Adres:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 16 59 - sekretariat
E-mail:ratownictwo@gumed.edu.pl

Działalność Zakładu Ratownictwa Medycznego obejmuje szeroki zakres działań związanych z edukacją, badaniami naukowymi, współpracą z praktyką oraz promocją zdrowia. Oto kilka kluczowych obszarów działalności Zakładu Ratownictwa Medycznego:

Programy nauczania i szkolenia
Zakład Ratownictwa Medycznego oferuje programy nauczania na różnych poziomach, obejmujące zarówno teorię, jak i praktykę z zakresu udzielania pomocy w nagłych wypadkach.

Badania naukowe
Zakład prowadzi badania naukowe w dziedzinie ratownictwa medycznego, skupiające się na rozwoju nowych metod i technik ratowniczych, ocenie skuteczności procedur ratunkowych, oraz na identyfikacji czynników wpływających na wyniki leczenia pacjentów w stanach nagłych.

Współpraca z praktyką
Zakład współpracuje z lokalnymi służbami ratowniczymi, szpitalami oraz innymi instytucjami medycznymi.

Doradztwo i konsultacje
Zakład Ratownictwa Medycznego udzielają doradztwa i konsultacji w zakresie organizacji systemów ratownictwa medycznego, procedur postępowania w nagłych wypadkach, oraz przygotowania do sytuacji kryzysowych.

Promocja zdrowia i edukacja społeczna
Zakład Ratownictwa Medycznego angażuje się w działania promujące zdrowie i bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Mogą organizować warsztaty, szkolenia oraz kampanie edukacyjne dotyczące pierwszej pomocy, profilaktyki wypadków oraz zachowań zdrowotnych.

Działalność Zakładu Ratownictwa Medycznego ma na celu nie tylko przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów ratownictwa medycznego, ale również poprawę jakości opieki nad pacjentami w stanach nagłych oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa.

Aktualizacja strony: 23.06.2024
Katarzyna Stachowska, Daniel Ślęzak