Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Ratownictwa Medycznego

Zakład Ratownictwa Medycznego

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

PRACOWNICY

p.o. Kierownika:

dr Daniel Ślęzak

E-mail:daniel.slezak@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 16 59

Kierownik kierunku Ratownictwo medyczne

Członek zespołu ekspertów ds. leczenia bólu

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną

Profesorowie:

prof. dr hab. med. Andrzej Basiński

Członek zespołu ekspertów ds. leczenia bólu

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną

Adiunkci:

dr Kamil Krzyżanowski

E-mail:kamil.krzyzanowski@gumed.edu.pl

Opiekun III roku ratownictwa medycznego

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną

dr Piotr Robakowski

E-mail:piotr.robakowski@gumed.edu.pl

Opiekun I roku ratownictwa medycznego

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną

dr Przemysław Żuratyński

E-mail:przemyslaw.zuratynski@gumed.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną

Asystenci:

lek. med. Sebastian Dąbrowski

E-mail:sebastian.dabrowski@gumed.edu.pl

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną

mgr Przemysław Kożan

E-mail:przemyslaw.kozan@gumed.edu.pl

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną

mgr Aneta Miszewska

E-mail:aneta.miszewska@gumed.edu.pl

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną

mgr Joanna Roczyńska

E-mail:joanna.roczynska@gumed.edu.pl

Opiekun II roku ratownictwa medycznego

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną

mgr Rafał Szczepański

E-mail:rafal.szczepanski@gumed.edu.pl

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną

Pracownik sekretariatu:

Katarzyna Stachowska

E-mail:katarzyna.stachowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 16 59

Zlecenia dydaktyczne:

dr Piotr Holajn

E-mail:plhol@gumed.edu.pl

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną

Aktualizacja strony: 27.11.2023
Daniel Ślęzak