Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Ratownictwa Medycznego

Zakład Ratownictwa Medycznego

Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Tematy prac badawczych będą realizowane przy pomocy i współudziale innych jednostek z:

- Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

- Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

- Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.


“ Analiza technik stabilizacji poszkodowanego na desce ortopedycznej

“ Hipotermia pourazowa – rozpoznanie i protekcja

“ Techniki ogrzewania poszkodowanego na etapie przedszpitalnym

“ Analiza jakości przeprowadzanej oceny stanu poszkodowanego w czasie wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez studentów ratownictwa medycznego, ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarki

“ Wydolność fizyczna w grupie zawodowej ratowników medycznych

“ Leczenie przeciwbólowe na etapie przedszpitalnym

“ Dostęp do AED w miejscach publicznych

“ Znajomość zasad przeprowadzania TRIAGE wśród studentów kierunków medycznych

“ Wpływ muzyki na zachowania ratowników medycznych

“ Stres na stanowisku pracy ratownika medycznego – muzyka jako element terapii

“ Muzyka w ratownictwie medycznym jako składowa pracy ratownika medycznego

“ Zespół stresu pourazowego, a muzykoterapia – to możliwe?

“ Jakość nauczania ratowników medycznych w obowiązującym systemie kształcenia

“ Język migowy w pracy środowiska PRM

“ Analiza możliwości i jakości wentylacji w wodzie poszkodowanego po incydencie tonięcia

Aktualizacja strony: 03.04.2024
Katarzyna Stachowska, Daniel Ślęzak