Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej  > Pracownia Komunikacji Medycznej

Cele i zadania:

1. Prowadzenie, organizowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej w obszarach związanych z psychospołecznymi aspektami komunikacji medycznej.

2. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności miękkich studentów kierunków medycznych.

3. Upowszechnianie dobrych praktyk komunikacji medycznej, poprzez podejmowanie działań edukacyjnych.

4. Organizacja i realizacja projektu rozwoju kompetencji komunikacyjnych studentów GUMed “Med-Kom 2022 – Komunikacja w medycynie”


Med-Kom 2023 – „Komunikacja w medycynie” – Projekt rozwoju kompetencji komunikacyjnych studentów GUMed więcej »


Med-Kom 2022 – „Komunikacja w medycynie” – Projekt rozwoju kompetencji komunikacyjnych studentów GUMed więcej »

RAPORT Z PROJEKTU MED-KOM_2022 Raport z projektu (plik pdf, 669 kB)


Warsztaty

Warsztaty są adresowane do studentów GUMed. Są całkowicie bezpłatne. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, praktycy, posiadający doświadczenie dydaktyczne. Udział w szkoleniach możliwy jest po wcześniejszej zapisaniu się na warsztat. Link do zapisów zostanie podany przy opisie szkolenia oraz na stronie FB SKN KM.


Cele projektu

- Rozwijanie kompetencji zawodowych poprzez dedykowane dla kierunków i specjalizacji umiejętności komunikacji z pacjentem

- Rozwijanie empatii i inteligencji emocjonalnej oraz nauczanie aktywnych metod radzenia sobie ze stresem

- Podniesienie kwalifikacji studentów w obszarach związanych z udzielaniem pomocy medycznej, przekazywaniem informacji i opieką nad chorymi

- Kształtowanie strategii postępowania w sytuacjach:

a) komunikacji wspieranej chorego opartej na empatii i współczuciu; b) wywieraniem wpływu i motywowaniem pacjentów; c) komunikacji z pacjentami pediatrycznymi; d) komunikacji opartej na rozwiązaniach; e) przekazywaniem informacji o niekorzystnej diagnozie, rokowaniu i śmierci; f) komunikacji z trudnym pacjentem; g) komunikacji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia personelu medycznego; h) komunikacji w sytuacjach trudnych etycznie; i) wsparcie w postaci warsztatów terapeutycznych (grupy Balinta); f) pomiar efektów szkolenia i zastosowanych metod nauczania


Założenia

Komunikacja jest jednym z kluczowych elementów multidyscyplinarnej i holistycznej opieki nad pacjentem. Jej jakość w relacji pacjent-personel medyczny, przekłada się wprost na skuteczność, bądź brak skuteczności terapeutycznej. Większość osób nie posiada wrodzonych zdolności do prowadzenia trudnych, obciążających psychikę rozmów. Zdobycie tego rodzaju kompetencji poprawia nie tylko samoocenę i jakość życia, ale także skutecznie wpływa na satysfakcję pacjentów, gruntując pozytywną ocenę lekarzy i instytucji medycznych.


Optymalizacja

Chcemy dostosować treści nauczania do specyfikę problemów właściwych dla kierunków kształcenia (lekarskiego, pielęgniarskiego, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, dietetyki, itd.) oraz do sposobów i form interakcji (komunikacja z dzieckiem, z rodzicami, komunikacja z charakterystyczni typami pacjentów: pacjent odczuwający ból, pacjent zachowujący się agresywnie, pacjent przeżywający wstyd, itd.).


Forma zajęć

Planujemy zajęcia o charakterze praktycznym, adresowane do niewielkich grup studentów. Taka forma kształcenia gwarantuje efektywną dynamikę i rezultaty nauczania oparte na treningu warsztatowym. Studenci uczestniczyliby w różnego rodzaju powiązaniach (emocjonalnych i problemowych) w oparciu o symulację rzeczywistych sytuacji medycznych (odgrywanie ról, symulowany pacjentem – praca z zawodowym aktorem, case study, uczestnictwo w ćwiczeniach prowadzonych przez psychologa, trenera, który na bieżąco udziela feedbacku. Dla osób kończonych studia i potrzebujących wsparcia zostaną uruchomione warsztaty terapeutyczne (grupy Balinta).


Zakładane rezultaty

- Wzrost poziomu empatii i rozwój inteligencji emocjonowanej poprzez nauczenie się i wykorzystanie metod pracy z własnymi doświadczeniami.

- Świadomość własnych zasobów i ograniczeń w pełnieniu roli osoby wspomagającej i wspierającej pacjenta.

- Redukcja poziomu stresu.

- Znaczne rozszerzenie umiejętności komunikacyjnych (nawiązywanie pierwszego kontaktu, umiejętność efektywnego zdobywania informacji medycznych, umiejętność budowania rozwiązań, umiejętność empatycznego reagowania na potrzeby i stany emocjonalne pacjentów, umiejętność użycia właściwych technik komunikacyjnych w stosunku do właściwie rozpoznanej sytuacji (pacjent wstydliwy, agresywny, w lęku, zagrażający innym, oczekujący wsparcia).

- Eliminacja i reedukacja nieefektywnych nawyków i schematów komunikacyjnych (werbalnych i pozawerbalnych).


Materiały dydaktyczne

Książka „Przekazywanie niekorzystnych informacji medycznych. Wskazówki, propozycje, rozwiązania” stanowi przegląd narzędzi komunikacyjnych oraz podpowiada metody ich wykorzystania. Powstała z myślą o studentach kierunków medycznych, ale wartościowe informacje znajdą w niej także pracownicy ochrony zdrowia. Więcej o publikacji.

Dostęp do publikacji.
[Licencja CC BY-NC-ND]

Ksiażka

Dostęp do publikacji – kod QR


Książka pod. red. A. Doroszewskiej i M. Kaczora: “Symulacja jako metoda kształtowania umiejętności nietechnicznych i kompetencji społecznych”. Przedstawia symulację medyczną jako nowoczesne narzędzie edukacyjne pozwalające na zdobycie wiedzy i rozwój istotnych umiejętności w profesjonalizmu zawodowego studentów i pracowników ochrony zdrowia.

Dostęp do publikacji

Symulacja…

QR

Aktualizacja strony: 25.05.2024
Krzysztof Sobczak