Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej

SKN KOMUNIKACJI MEDYCZNEJ

Opiekun: dr n. med. Krzysztof Sobczak
mail: krzysztof.sobczak@gumed.edu.pl


Informacje o działalności koła:

Strona SKN KM: Facebook.

Grupa zamknięta dla członków SKN KM: Facebook.


Władze SKN

Przewodniczący: Marcin Trzciński m.trzcinski@gumed.edu.pl

Wiceprzewodniczący: Karolina Kucka kjkucka@gumed.edu.pl i Grzegorz Nazar 53935@gumed.edu.pl


Zadania, cele i plany:

1. Prowadzenie, organizowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej we wszystkich dziedzinach medycyny, z szczególnym naciskiem na psychospołecznych aspektów komunikacji medycznej.

2. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności miękkich studentów kierunków medycznych.

3. Promowanie właściwych standardów komunikacyjnych w relacjach z pacjentami i pracownikami opieki zdrowotnej.

4. Upowszechnianie dobrych praktyk komunikacji medycznej, poprzez podejmowanie działań edukacyjnych.

5. Edukacja dotycząca sposobów przeprowadzania badań naukowych, pisania artykułów oraz metodologii.

6. Spotkania z ekspertami z dziedzin psychiatrii, psychoonkologii, socjologii, lingwistyki w celu wykształcenia umiejętności prawidłowego przekazywania informacji o niekorzystnym rokowaniu.


Med-Kom 2023 – „Komunikacja w medycynie” – Projekt rozwoju kompetencji komunikacyjnych studentów GUMed więcej »


Med-Kom 2022 – „Komunikacja w medycynie” – Projekt rozwoju kompetencji komunikacyjnych studentów GUMed więcej »


Publikacje:

- Exploring the readiness of hospice and oncology unit staff to offer spiritual support to patients: preliminary findings,dostęp» praca ukazała się w czasopiśmie: Palliative Medicine in Practice. Z. Gurzyńska, K. Sobczak, M. Lachowicz

- Patients’ preferences: Comparing the quality of medical services before and during the COVID-19 pandemic, dostęp» praca ukazała się w czasopiśmie: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. E. Otręba, M. Dorobek, A. Dąbrowska, K. Sobczak, J. Czmyr, Z. Chmielewska, P. Dąbrowska, J. Świechowska

- Delivering Bad News: Emotional Perspective and Coping Strategies of Medical Students, dostęp» praca ukazała się w czasopiśmie: Psychology Research and Behavior Management. K. Sobczak, M. Trzciński, A. Kotłowska, J. Lenkiewicz, O. Lenkiewicz, J. Przeniosło, J. Plenikowski

- Samoocena przygotowania studentów V i VI roku studiów medycznych do stosowania informacji o diagnozie, J. Przeniosło, A. Kotłowska, M. Trzciński, O. Lenkiewicz, J. Lenkiewicz, K. Sobczak. dostęp» Praca ukazała się w książce: Komunikacja medyczna – wyzwania i źródła inspiracji, red. A. Doroszewska, M. Chojnacka-Kuraś, K. A. Jankowska Aldona

- Patients’ preferences – evaluation of teleconsultations during the COVID-19 pandemic.dostęp» praca ukazała się w czasopiśmie Medycyn Ogólna i Nauki o Zdrowiu. Z. Chmielewska, K. Sobczak, P. Dąbrowska, A. Dąbrowska, J. Świechowska, J. Czmyr, E. Odręba, M. Dorobek

- 𝘋𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘉𝘢𝘥 𝘕𝘦𝘸𝘴: 𝘚𝘦𝘭𝘧-𝘈𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘌𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘗𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘔𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵𝘴. dostęp» praca ukazała się w czasopiśmie 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘌𝘯𝘷𝘪𝘳𝘰𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘙𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘏𝘦𝘢𝘭𝘵𝘩. J. Lenkiewicz, O. Lenkiewicz, M. Trzciński, J. Plenikowski, J. Przeniosło, A. Kotłowska, K. Sobczak

- Immersed in experience. Influence of personal experiences of medical students on assessment of delivering bad news. dostęp» praca ukazała się w czasopiśmie 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘌𝘯𝘷𝘪𝘳𝘰𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘙𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘏𝘦𝘢𝘭𝘵𝘩. A. Kotłowska, J. Przeniosło, K. Sobczak, J. Plenikowski, M. Trzciński, O. Lenkiewicz, J. Lenkiewicz


Książka

Materiały dydaktyczne

Książka „Przekazywanie niekorzystnych informacji medycznych. Wskazówki, propozycje, rozwiązania” stanowi przegląd narzędzi komunikacyjnych oraz podpowiada metody ich wykorzystania. Powstała z myślą o studentach kierunków medycznych, ale wartościowe informacje znajdą w niej także pracownicy ochrony zdrowia. Więcej informacji na temat książki….

Dostęp do publikacji [Licencja CC BY-NC-ND]


Zorganizowane wykłady i spotkania:

- Wykład w ramach kampanii „Różni i Równi”: “O dyskryminacji osób chorych na otyłość w opiece zdrowotnej” – Pani Magdalena Gajda, Społeczny Rzecznik Pacjentów Chorujących na Otyłość (19.04.2023)

- Wykład w ramach kampanii „Różni i Równi”: “Fat-shaming w polskiej medycynie” – dr. n. med. Aleksandra Mojkowska, Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (15.03.2022)

- Wykład: “Komunikacja z pacjentem psychiatrycznym” – dr n. med. Jakub Słupski, Klinika Psychiatrii Dorosłych GUMed (25.04.2022)

- Wykład: “Komunikacja z pacjentem pediatrycznym i jego opiekunami – wyzwanie czy umiejętności lekarza?” – dr hab. Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed (23.02.2022)

- Warsztaty: z lekarzem i psychologiem w Hospicjum Pomorze Dzieciom (29.11.2021)

- Wykład: “Lekarz z pasją – towarzyszenie nieuleczalnie choremu dziecku – medycyn paliatywna i hospicjum perinatalne w praktyce” – Ewa Liegman, prezes Hospicjum Pomorze Dzieciom, Hospicjum Perinatalnego Tulipani oraz Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie (15.04.2021)

- Wykład: „Komunikacja z pacjentem onkologicznym” – Pani Profesor Krystyna de Walden-Gałuszko (9.03.2021)

- Wykład: „Człowiek emocjonalny. O mechanice myślenia, działania i odczuwania” – dr Krzysztof Sobczak (15.01.2021)


Udział w konferencjach naukowych:

- 28-30.09.2023 – III Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci prof. dr. hab. b. med. Piotra Lassa
a) Poczucie przygotowania pracowników medycznych do wsparcia duchowego pacjentów hospicjów i oddziałów onkologicznych – wyniki badań pilotażowych: Zuzanna Gurzyńska, Krzysztof Sobczak

- 6.08.2023 – Forum Ochrony Zdrowia w Karpaczu, prezentacja: Marcin Trzciński i Julia Lenkiewicz

Forum Ochrony Zdrowia

- 14.12.2022 – I Konferencja polsko-ukraińska Komunikacja jako niezbędny element procesu edukacyjnego przyszłych medyków
a) Selected educational strategies in the teaching of medical communication: Krzysztof Sobczak, Oliwia Lenkiewicz

- 5-6.03.2022 – 14 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

a) Wpływ pandemii na relacje lekarz pacjent: Julia Świechowska, Ewa Otręba, Magdalena Dorobek, Anna Dąbrowska, Paulina Dąbrowska, Krzysztof Sobczak

- 19-20.11.2021 – I Naukowa Konferencja Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT pamięci prof. dr hab. n. med. Piotra Lassa

a) Doświadczenia i preferencje edukacyjne studentów medycyny w zakresie przekazywania informacji o niekorzystnej diagnozie:
Marcin Trzciński, Oliwia Lenkiewicz, Julia Lenkiewicz, Krzysztof Sobczak, Kinga Paradowska, Jan Plenikowski, Julia Przeniosło, Agata Kotłowska

b) Stosunek pacjentów do wybranych zmian w obszarach świadczeń medycznych spowodowanych pandemią SARS-Cov-2. Doniesienia wstępne: Ewa Otręba, Anna Dąbrowska, Julia Świechowska, Paulina Dąbrowska, Magdalena Dorobek, Krzysztof Sobczak

- 26-27.11.2021 – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Komunikacja w medycynie”

a) Przekazywanie niekorzystnej diagnozy – doświadczenia i obawy studentów medycyny: Agata Kotłowska, Kinga Paradowska, Julia Lenkiewicz, Oliwia Lenkiewicz, Julia Przeniosło, Marcin Trzciński, Jan Plenikowski, Krzysztof Sobczak


Nadchodzące szkolenia, warsztaty i debaty:

- 10.05.2024 – Komunikacja medialna – między teorią a praktyką (osoba prowadzaca: dr Joanna Śliwińska)

Zorganizowane szkolenia, warsztaty i debaty:

- 15.03.2024 – Trauma i urazy psychiczne. Możliwości w ich zapobiegania w pracy lekarza (osoba prowadząca: Kinga Janisch, Niemcy) przy współpracy z SKN Hemodynamiki

- 15.04.2024 oraz 18.04.2024 – Stereotypes and prejudices in professional practices: Towards a collective thinking about psycho-social mechanisms, practical implications and prevention means (osoba prowadząca: Sacha Azoulay, University of Caen Normandy, Francja)

- 9.04.2024 – Jak rozmawiać i towarzyszyć rodzinie w obliczu choroby i odchodzenia dziecka (osoba prowadząca: lek. Katarzyna Żak-Jasińska)
- 30.11.2023 – pomoc w prowadzeniu debaty (Zuzanna Górzyńska i Karolina Kucka) – „Komunikacja medyczna w trudnych sytuacjach – za pacjentem, rodziną, zespołem” (organizator Pan prof. J. Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia GUMed)

Debata

- 8.06.2022 – “Lekarz w obliczu śmierci” – eMOCja Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie (osoba prowadzącą: Magdalena Mikulska)

- 9.04.2022 – “W jaki sposób przekazywać pacjentom informacje o śmierci?” – eMOCja Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie (osoba prowadzącą: Magdalena Mikulska)

- 20.11.2021 – “Innymi Słowy. Komunikacja w sytuacjach etycznie trudnych” – SKN KM i Puckie Hospicjum (osoba prowadzącą: Anna Orłowska)

- 20.12.2021 – “Innymi Słowy. – jak rozmawiać o żywieniu w różnych sytuacjach klinicznych – SKN KM i Puckie Hospicjum (osoba prowadzącą: Anna Orłowska)

- 29.11.2021 – “Rola lekarza i psychologa w hospicjum dla dzieci” – Fundacja Pomorze Dzieciom, eMOCja Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie, Tulipani Hospicjum Perinatalne (osoby prowadzące: Magdalena Mikulska i Anna Małkowska)


Rrealizowane projekty badawcze:

- Praktyczne wymiary troski duchowej w świadomości studentów


Zrealizowane projekty badawcze:

- “Doświadczenie ringxiety i jego wpływ na edukację kliniczną”

- “Wpływ pandemii COVID-19 na społeczne postawy wobec śmierci i umierania”

- “Doświadczenia studentów w zakresie odczuwanego przez nich stresu”

- „Samoocena przygotowania studentów VI roku medycyny do przekazywania niekorzystnych wiadomości medycznych”

- “Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na relacje lekarz-pacjent”

- “Czynniki kształtujące poziom empatii studentów nauk medycznych i nauk społecznych” (uczestnictwo)

Aktualizacja strony: 02.06.2024
Edyta Ciamaga, Agata Janaszczyk, Krzysztof Sobczak