Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej

SKN KOMUNIKACJI MEDYCZNEJ

Opiekun: dr n. med. Krzysztof Sobczak
mail: krzysztof.sobczak@gumed.edu.pl


Informacje o działalności koła:

Strona SKN KM: Facebook.

Grupa zamknięta dla członków SKN KM: Facebook.


Władze SKN

Przewodniczący: Marcin Trzciński m.trzcinski@gumed.edu.pl

Wiceprzewodnicząca: Julia Lenkiewicz julialenkiewicz@gumed.edu.pl


Kierownicy sekcji:

a) organizacji spotkań on-line: Oliwia Lenkiewicz oliwialenkiewicz@gumed.edu.pl

b) organizacji szkoleń i warsztatów: Marcin Trzciński m.trzcinski@gumed.edu.pl

c) informacyjnej: Agata Kotłowska agatakotlowska@gumed.edu.pl i Jan Plenikowski jan-plenikowski@gumed.edu.pl


Zadania, cele i plany:

1. Prowadzenie, organizowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej we wszystkich dziedzinach medycyny, z szczególnym naciskiem na psychospołecznych aspektów komunikacji medycznej.

2. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności miękkich studentów kierunków medycznych.

3. Promowanie właściwych standardów komunikacyjnych w relacjach z pacjentami i pracownikami opieki zdrowotnej.

4. Upowszechnianie dobrych praktyk komunikacji medycznej, poprzez podejmowanie działań edukacyjnych.

5. Edukacja dotycząca sposobów przeprowadzania badań naukowych, pisania artykułów oraz metodologii.

6. Spotkania z ekspertami z dziedzin psychiatrii, psychoonkologii, socjologii, lingwistyki w celu wykształcenia umiejętności prawidłowego przekazywania informacji o niekorzystnym rokowaniu.


Med-Kom 2023 – „Komunikacja w medycynie” – Projekt rozwoju kompetencji komunikacyjnych studentów GUMed więcej »


Med-Kom 2022 – „Komunikacja w medycynie” – Projekt rozwoju kompetencji komunikacyjnych studentów GUMed więcej »


Publikacje:

- Patients’ preferences – evaluation of teleconsultations during the COVID-19 pandemic.dostęp» Praca ukazała się w czasopiśmie Medycyn Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2023. Z. Chmielewska, K. Sobczak, P. Dąbrowska, A. Dąbrowska, J. Świechowska, J. Czmyr, E. Odręba, M. Dorobek

- 𝘋𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘉𝘢𝘥 𝘕𝘦𝘸𝘴: 𝘚𝘦𝘭𝘧-𝘈𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘌𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘗𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘔𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵𝘴. dostęp» Praca ukazała się w czasopiśmie 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘌𝘯𝘷𝘪𝘳𝘰𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘙𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘏𝘦𝘢𝘭𝘵𝘩 (IF = 4,614). J. Lenkiewicz, O. Lenkiewicz, M. Trzciński, J. Plenikowski, J. Przeniosło, A. Kotłowska, K. Sobczak

- Immersed in experience. Influence of personal experiences of medical students on assessment of delivering bad news. dostęp» Praca ukazała się w czasopiśmie 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘌𝘯𝘷𝘪𝘳𝘰𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘙𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘏𝘦𝘢𝘭𝘵𝘩 (IF = 4,614). A. Kotłowska, J. Przeniosło, K. Sobczak, J. Plenikowski, M. Trzciński, O. Lenkiewicz, J. Lenkiewicz


Zorganizowane wykłady i spotkania:

- Wykład w ramach kampanii „Różni i Równi”: “O dyskryminacji osób chorych na otyłość w opiece zdrowotnej” – Pani Magdalena Gajda, Społeczny Rzecznik Pacjentów Chorujących na Otyłość (19.04.2023)

- Wykład w ramach kampanii „Różni i Równi”: “Fat-shaming w polskiej medycynie” – dr. n. med. Aleksandra Mojkowska, Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (15.03.2022)

- Wykład: “Komunikacja z pacjentem psychiatrycznym” – dr n. med. Jakub Słupski, Klinika Psychiatrii Dorosłych GUMed (25.04.2022)

- Wykład: “Komunikacja z pacjentem pediatrycznym i jego opiekunami – wyzwanie czy umiejętności lekarza?” – dr hab. Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed (23.02.2022)

- Warsztaty: z lekarzem i psychologiem w Hospicjum Pomorze Dzieciom (29.11.2021)

- Wykład: “Lekarz z pasją – towarzyszenie nieuleczalnie choremu dziecku – medycyn paliatywna i hospicjum perinatalne w praktyce” – Ewa Liegman, prezes Hospicjum Pomorze Dzieciom, Hospicjum Perinatalnego Tulipani oraz Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie (15.04.2021)

- Wykład: „Komunikacja z pacjentem onkologicznym” – Pani Profesor Krystyna de Walden-Gałuszko (9.03.2021)

- Wykład: „Człowiek emocjonalny. O mechanice myślenia, działania i odczuwania” – dr Krzysztof Sobczak (15.01.2021)


Udział w konferencjach naukowych:

- 14.12.2022 – I Konferencja polsko-ukraińska Komunikacja jako niezbędny element procesu edukacyjnego przyszłych medyków
a) Selected educational strategies in the teaching of medical communication: Krzysztof Sobczak, Oliwia Lenkiewicz

- 5-6.03.2022 – 14 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

a) Wpływ pandemii na relacje lekarz pacjent: Julia Świechowska, Ewa Otręba, Magdalena Dorobek, Anna Dąbrowska, Paulina Dąbrowska, Krzysztof Sobczak

- 19-20.11.2021 – I Naukowa Konferencja Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT pamięci prof. dr hab. n. med. Piotra Lassa

a) Doświadczenia i preferencje edukacyjne studentów medycyny w zakresie przekazywania informacji o niekorzystnej diagnozie:
Marcin Trzciński, Oliwia Lenkiewicz, Julia Lenkiewicz, Krzysztof Sobczak, Kinga Paradowska, Jan Plenikowski, Julia Przeniosło, Agata Kotłowska

b) Stosunek pacjentów do wybranych zmian w obszarach świadczeń medycznych spowodowanych pandemią SARS-Cov-2. Doniesienia wstępne: Ewa Otręba, Anna Dąbrowska, Julia Świechowska, Paulina Dąbrowska, Magdalena Dorobek, Krzysztof Sobczak

- 26-27.11.2021 – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Komunikacja w medycynie”

a) Przekazywanie niekorzystnej diagnozy – doświadczenia i obawy studentów medycyny: Agata Kotłowska, Kinga Paradowska, Julia Lenkiewicz, Oliwia Lenkiewicz, Julia Przeniosło, Marcin Trzciński, Jan Plenikowski, Krzysztof Sobczak


Zorganizowane szkolenia i warsztaty:

- 8.06.2022 – “Lekarz w obliczu śmierci” – eMOCja Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie (osoba prowadzącą: Magdalena Mikulska)

- 9.04.2022 – “W jaki sposób przekazywać pacjentom informacje o śmierci?” – eMOCja Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie (osoba prowadzącą: Magdalena Mikulska)

- 20.11.2021 – “Innymi Słowy. Komunikacja w sytuacjach etycznie trudnych” – SKN KM i Puckie Hospicjum (osoba prowadzącą: Anna Orłowska)

- 20.12.2021 – “Innymi Słowy. – jak rozmawiać o żywieniu w różnych sytuacjach klinicznych – SKN KM i Puckie Hospicjum (osoba prowadzącą: Anna Orłowska)

- 29.11.2021 – “Rola lekarza i psychologa w hospicjum dla dzieci” – Fundacja Pomorze Dzieciom, eMOCja Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie, Tulipani Hospicjum Perinatalne (osoby prowadzące: Magdalena Mikulska i Anna Małkowska)


Realizowane projekty badawcze:

- “Wpływ pandemii COVID-19 na społeczne postawy wobec śmierci i umierania”

- „Samoocena przygotowania studentów VI roku medycyny do przekazywania niekorzystnych wiadomości medycznych”

- “Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na relacje lekarz-pacjent”

- “Czynniki kształtujące poziom empatii studentów nauk medycznych i nauk społecznych” (uczestnictwo)

Aktualizacja strony: 29.05.2023
Edyta Ciamaga, Agata Janaszczyk, Krzysztof Sobczak