Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej  > Pracownia Komunikacji Medycznej

Pracownia Komunikacji Medycznej

Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

WARSZTATY MED-KOM 2023 - „KOMUNIKACJA W MEDYCYNIE”

Projekt rozwoju kompetencji komunikacyjnych dla studentów GUMed

Med-Kom 2023

Patronat honorowy nad projektem objęli: prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor GUMed oraz
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski, Dziekan WNoZ GUMed

Organizatorzy: Pracownia Komunikacji Medycznej, IDUB, SKN Komunikacji Medycznej


Projekt Med-Kom 2023 to bezpłatna propozycja edukacyjna adresowana do studentów i doktorantów GUMed. Celem projektu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz odporności na stres poprzez zajęcia praktyczne prowadzone są przez doświadczonych trenerów. Cześć warsztatów prowadzona jest z udziałem aktorów, którzy wcielają się w role pacjentów. W tym roku w ofercie szkoleń znalazło się 11 warsztatów i 4 grupy terapeutyczne.


Warunki uczestnictwa – Regulamin (plik pdf, 225 kB)

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. POTWIERDZENIE PRZEŚLEMY NA ADRES MAIL PODANY W FROMULARZU REJESTRACJI.

W sprawach związanych z zapisami na warsztaty, proszę kontaktować się z Panem Marcinem Trzcińskim: m.trzcinski@gumed.edu.pl


OPIS WARSZTATÓW I SZKOLEŃ


Skuteczna komunikacja z pacjentem. Praktyczne szkolenie technik i umiejętności komunikacyjnych

Opis:
Uczestnicy poznają efektywne metody związane z nawiązywaniem pierwszego kontaktu z pacjentem, budowaniem relacji opartej na szacunku i zaufaniu, rozpoznawaniu potrzeb i oczekiwań pacjenta – aktywne słuchanie, parafraza i odzwierciedlanie, budowaniu rozwiązań w sytuacji niewystarczających zasobów (terminów, dostępności wizyt itd.). Na warsztatach będziemy rozwijać umiejętności dotyczące empatycznego radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami, asertywność (komunikat „ja”, stawianie granic, nazywanie emocji) oraz wywierania wpływu w zakresie zmiany negatywnych zachowań pacjenta.


Twardość psychiczna i odporność na stres. Praktyczny pogram rozwoju umiejętności zarządzania emocjami

Opis:
Uczestnicy poznają efektywne metody zarządzania emocjami. Podczas warsztatów będziemy wykonywali ćwiczenia związane z rozwojem inteligencji emocjonalnej, decentracji i empatię. Poznamy techniki pozwalające zachować dystans i równowagę emocjonalną. Studenci dowiedzą się w jaki sposób wzmocnić swoją odporności psychiczną, zbudować motywację do zmiany i działania. Wykonamy ćwiczenia oparte o praktyczne techniki radzenia sobie ze stresem w oparciu o ewaluację wyczerpania i siły własnego EGO (siły woli), będziemy pracować z ruminacjami (powracającymi, natrętnymi, przeszkadzającymi myślami i zmartwieniami). Poznamy ćwiczenia umożliwiające redukcję napięć w ciele (teoria poliwagalna), strategie odpoczynku i regeneracji, oraz znaczenie i rolę wsparcia społecznego.


Spotkania z trudnym pacjentem. Komunikacja oparta na rozwiązaniach

Opis:
Uczestnik warsztatu dowie się, w jaki sposób można zaobserwować u siebie i innych osób wybrane nawyki językowe, schematy zachowań i decyzji w celu opisania własnej logiki działania. Celem warsztatów jest rozwój umiejętności komunikacyjnych poprzez interaktywne ćwiczenia zachowań w praktyce oraz poznanie modeli rozwoju ludzi dorosłych (case study na przykładzie modelu Torberta).


CYKL – „Innymi Słowy”

Opis:
Warsztaty mają na celu poprawienie kompetencji studentów medycyny z zakresu komunikacji z pacjentem i jego rodziną. Studenci podczas warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z wiedzą teoretyczną z danego zakresu np. przekazywania niepomyślnych informacji oraz będą mogli zmierzyć się z praktycznym wymiarem swoich umiejętności. Studenci wezmą udział w scenkach warsztatowych z udziałem profesjonalnych aktorów, którzy wcielą się w rolę pacjentów lub rodziny pacjentów, tak, aby studenci mogli wykorzystać nabyte umiejętności, a także oswoić się z lękiem towarzyszącym trudnym dla nich sytuacjom komunikacyjnym. Warsztaty skierowane są dla studentów kierunku lekarskiego w zakresie trzech tematów: przekazywania niepomyślnych informacji, przekazywania informacji o śmierci pacjenta oraz w sytuacji zachowania autonomii pacjenta i współpracy lekarza i pacjenta w podejmowaniu decyzji o leczeniu.


  • Jak radzić sobie z oczekiwaniami rodzin chorych onkologicznie?
  • Przekazywanie niepomyślnych informacji – jak radzić sobie z trudnymi reakcjami pacjentów, czyli coś o szoku i agresji.
  • Doktorze, ile mi jeszcze zostało? Czyli dobre rozmowy o umieraniu.
  • Przekazywanie informacji o śmierci o zgonie pacjenta.”
  • Kiedy pacjent myśli inaczej? – Czyli coś o autonomii i odpowiedzialności za proces leczenia.
  • Empatyczna komunikacja w opiece nad pacjentem.

Grupy Balinta

Opis:
Warsztaty mają na celu zapoznanie studentów kierunków medycznych z metodą zadbania o siebie, odbarczenia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Metoda ta jest skierowana dla wszystkich zawodów pomocowych, w których ważna jest relacja z klientem/ pacjentem, a która niejednokrotnie jest trudna i bardzo wyczerpująca emocjonalnie dla profesjonalistów. Zapoznanie z metodą jest ważne, ponieważ w przyszłości uczestniczenie w grupach często pozwala na zrozumienie sytuacji, odbarczenie oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Praca grupowa pozwala zrozumieć perspektywę pacjentów i profesjonalistów (lekarza, pielęgniarki, ratownik itp.) oraz pogłębić współpracę, co skutkuje efektywniejszą pracą interdyscyplinarnych zespołów.


PROSIMY O ODPOWIEDZILANE ZAPISYWANIE SIĘ NA WARSZTATY TAK ABY NIE BLOKOWAĆ INNYM OSOBOM MIEJSC


TERMINY I ZAPISY


Warsztat: Skuteczna komunikacja z pacjentem. Praktyczne szkolenie technik i umiejętności komunikacyjnych

Ćwiczymy


Prowadzący: Krzysztof Sobczak

Grupa: 10 osób w grupie

Liczba godzin: 8 h (2 razy po 4h)

Kierunek: lekarski


UWAGA: Warsztaty 2.dniowe!!!


Uczestnicy


Terminy dla gr 1: 20 i 27 marca 2023 godziny 16.00-19.15
Miejsce: 20 marca – AGN_s204 sala seminaryjna (nr 204) a 27 marca – CMI_2/DD/02 sala seminaryjna (nr 2/DD/02)
Zapisy: od 27 lutego do 19 marca 2023


Terminy dla gr 2: 17 i 24 kwietnia 2023 godzina 16.00-19.15
Miejsce: 17 kwietnia – CMI_2/DD/02 sala seminaryjna (nr 2/DD/02), 24 kwietnia – Tuwima 15, s. 3
Zapisy: od 27 marca do 16 kwietnia


Warsztaty

Terminy dla gr 3: 14 i 21 listopada 2023 godzina 17.15-20.15
Miejsce: AGN 105
Zapisy: od 3 do 13 listopada

Kierunki: lekarski, pielęgniarstwo, fizjoterapia


Warsztat: Twardość psychiczna i odporność na stres. Praktyczny pogram rozwoju umiejętności zarządzania emocjami


Prowadzący: Krzysztof Sobczak

Warsztaty

Grupa: 12 osób w grupie

Liczba godzin: 8 h (2 razy po 4h)

Kierunek: wszystkie kierunki


UWAGA: Warsztaty 2. dniowe!!!


Warsztaty

Terminy dla gr 1: 22 i 29 maja 2023 godziny 16.00-19.15

Miejsce: Tuwima 15, s. 3

Zapisy: od 1 maja do 21 maja 2023


Termin dla gr 2: 27 października i 3 listopada 2023 17.00-20.00

Miejsce: Tuwima 15, s. 202

Zapisy: 5 do 26 października 2023


Warsztat: Spotkania z trudnym pacjentem. Komunikacja oparta na rozwiązaniach

Warsztaty


Prowadzący: Adam Ryszewski, YARI

Grupa: 10 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: lekarski III – VI rok

Termin: 27 kwietnia 2023 godziny 16.00-20.00

Miejsce: Tuwima 15, s. 3.

Zapisy: od 6 kwietnia do 24 kwietnia 2023


Warsztat: “Innymi Słowy”- Przekazywanie niepomyślnych informacji – jak radzić sobie z trudnymi reakcjami pacjentów, czyli coś o szoku i agresji


Warsztaty z aktorem


Warsztaty

Prowadząca: Anna Orłowska – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

Grupa: 20 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: lekarski III-VI rok

Termin: 14 listopada 2023 16.00-19.45

Miejsce: Budynek 15, s. 3.19

Zapisy: 23 października do 13 listopada 2023


Warsztat: “Innymi Słowy”- Kiedy pacjent myśli inaczej? – Czyli coś o autonomii i odpowiedzialności za proces leczenia


Warsztaty z aktorem

Warsztaty


Prowadząca: Anna Orłowska – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

Grupa: 20 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: lekarski III-VI rok

Termin: 24 października 2023 godziny 16.00-19.45

Miejsce: CMN_1/D/11-B

Zapisy: 2 października do 23 października 2023


Warsztat: “Innymi Słowy”- Przekazywanie informacji o śmierci zgonie pacjenta


Warsztaty z aktorem

Warsztaty


Prowadząca: Anna Orłowska – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

Grupa: 20 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: lekarski III-VI rok

Termin: 16 maja 2023 godziny 16.00-19.45

Miejsce: Tuwima 15, s. 3.

Zapisy: od 25 kwietnia do 15 maja 2023


Warsztat: “Innymi Słowy”- Doktorze, ile mi jeszcze zostało? Czyli dobre rozmowy o umieraniu

Uczestnicy


Warsztaty z aktorem


Prowadząca: Anna Orłowska – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

Grupa: 20 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: lekarski III-VI rok

Termin: 13 czerwca 2023 godziny 16.00-19.45

Miejsce: Tuwima 15, s. 3.

Zapisy: od 23 maja do 12 czerwca 2023


Warsztat: “Innymi Słowy”- Jak radzić sobie z oczekiwaniami rodzin chorych onkologicznie?


Warsztaty z aktorem


Warsztaty

Prowadząca: Anna Orłowska – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

Grupa: 20 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: wszystkie kierunki

Termin: 25 kwietnia 2023 godziny 16.00-19.45

Miejsce: AGN_s204

Zapisy: od 4 kwietnia do 14 kwietnia 2023


Warsztat: “Innymi Słowy”- Empatyczna komunikacja w opiece nad pacjentem


Warsztaty

Warsztaty z aktorem


Prowadząca: Anna Orłowska – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, Krzysztof Sobczak

Grupa: 20 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo, lekarski

Termin: 28 listopada 2023 16.00-19.45

Miejsce: Budynek 15, s. 3.19

Zapisy: 6 do 27 listopada 2023

LINK DO FORMULARZA REJESTRACJI


Grupy Balinta


Prowadząca: Anna Orłowska – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, certyfikowany trener PTB

Kierunek: wszystkie kierunki ale TYLKO studenci po lub w trakcie praktyk klinicznych

Uczestnicy Grupy Balinta 1


GRUPA 1

Grupa: 14 osób

Liczba godzin: 3h

Termin: 28 marca 2023 godziny 15.30-17.45

Miejsce: CMI_2/DD/03 sala seminaryjna (nr 2/DD/03)

Zapisy: od 7 marca do 27 marca 2023


GRUPA 2

Zajęcia

Grupa: 14 osób

Liczba godzin: 3 h

Termin: 28 marca 2023 godziny 18.00-20.15

Miejsce: CMI_2/DD/02 sala seminaryjna (nr 2/DD/02)

Zapisy: od 7 marca do 27 marca 2023


GRUPA 3

Grupa: 14 osób

Liczba godzin: 3 h

Termin: 12 grudnia 2023 godziny 15.30-17.45

Miejsce: Centrum Medycyny Nieinwazyjnej 1/D/11-A

Zapisy: od 21 listopada do 11 grudnia 2023


Chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie niniejszej inicjatywy:

Panu prof. dr. hab. Marcinowi Gruchale, Rektorowi GUMed, za objęcie projektu honorowy patronatem

Panu prof. dr. hab. Przemysławowi Rutkowskiemu, Dziekanowi WNoZ, za umożliwienie realizacji projektu i patronat honorowy

Panu prof. dr. hab. Tomaszowi Bączkowi, kierownikowi IDUB, za sfinansowanie projektu

Pani Annie Orłowskiej (Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio), Pani Dorocie Androsz (naszej aktorce z Teatru Wybrzeże), Panu Adamowi Ryszewskiemu (Yari), Pani Małgorzacie Styczewskiej, Pani Zuzannie Landowskiej i Panu Pawłowi Parszuto za prowadzenie warsztatów

Studentom SKN Komunikacji Medycznej za wielką pomoc w organizacji projektu

Pani Magdalenie Nosek oraz Pani Monice Koiszewskiej z IDUBu, za pomoc związaną z organizacją i logistką

USS GUMed za dofinasowanie poczęstunków dla uczestników

Pani Dyrektor Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio Annie Jochim-Labudzie oraz Pani Monice Matwiejczyk-Czusze za kolejny rok znakomitej współpracy

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!!!

dr. Krzysztof Sobczak

RAPORT Z PROJEKTU MED-KOM_2022 Raport (plik pdf, 1 MB)

Aktualizacja strony: 25.05.2024
Krzysztof Sobczak