Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej  > Pracownia Komunikacji Medycznej

Pracownia Komunikacji Medycznej

Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

WARSZTATY MED-KOM 2022 - „KOMUNIKACJA W MEDYCYNIE”

Projekt rozwoju kompetencji komunikacyjnych dla studentów GUMed

Patronat honorowy nad projektem objęli: prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor GUMed oraz
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski, Dziekan WNoZ GUMed

Warunki uczestnictwa w warstwach i szkoleniach – Regulamin (plik pdf, 341 kB)


Warsztat: “Empatyczna komunikacja z pacjentem”

Uczestnicy

Warsztaty

Prowadząca: Joanna Lachowicz

Termin: 13 maja 2022 godzina 15.00-19.00

Miejsce: WNoZ, ul. Tuwima 15, sala nr 2

Grupa: 15 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: wszystkie kierunki

Zapisy: 8 maja 2022 od godziny 20.00
LINK DO FORMULARZA REJESTRACJI

*DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
POTWIERDZENIE UDZIAŁU PRZEŚLEMY NA ADRES MAIL PODANY W FROMULARZU REJESTRACJI.*

Opis:
Jak słuchać, by pacjent chciał mówić i jak mówić, by to wspierało leczenie? Na warsztacie będziemy ćwiczyć się w empatycznej komunikacji, która nie tylko otacza troską pacjenta, ale też pozwala zadbać o własne emocje, pojawiające się w rozmowie. Poznamy narzędzia komunikacji asertywnej, budującej zaufanie pacjenta z nastawieniem na motywowanie do podejmowania koniecznych zmian.


Warsztat: “Spotkania z trudnym pacjentem. Komunikacja oparta na rozwiązaniach”

Uczestnicy

Warsztaty

Prowadzący: Adam Ryszewski, YARI

Termin: 10 czerwca 2022 godzina 15.00-19.00

Miejsce: WNoZ, ul. Tuwima 15, sala nr 2

Grupa: 10 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: lekarski III – VI rok

Zapisy: 30 maja 2022 od godziny 20.00 do 8 czerwca do godziny 24.00
LINK DO FORMULARZA REJESTRACJI

*DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
POTWIERDZENIE UDZIAŁU PRZEŚLEMY NA ADRES MAIL PODANY W FROMULARZU REJESTRACJI.*

Opis:
Uczestnik warsztatu dowie się, w jaki sposób można zaobserwować u siebie i innych osób wybrane nawyki językowe, schematy zachowań i decyzji w celu opisania własnej logiki działania. Celem warsztatów jest rozwój umiejętności komunikacyjnych poprzez interaktywne ćwiczenia zachowań w praktyce oraz poznanie modeli rozwoju ludzi dorosłych (case study na przykładzie modelu Torberta).


Warsztat: “Zarządzanie emocjami i strategie radzenia sobie ze stresem”

Warsztaty

Uczestnicy

Prowadząca: Krzysztof Sobczak

Termin: 29 czerwca 2022 godzina 13.00-17.00

Miejsce: WNoZ, ul. Tuwima 15, sala nr 2

Grupa: 10 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: wszystkie kierunki

Zapisy: 27 czerwca 2022 od godziny 24.00
LINK DO FORMULARZA REJESTRACJI

*DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
POTWIERDZENIE UDZIAŁU PRZEŚLEMY NA ADRES MAIL PODANY W FROMULARZU REJESTRACJI.*

Opis:
Uczestnicy poznają efektywne metody zarządzania emocjami. Podczas warsztatów będziemy wykonywali ćwiczenia związane z rozwojem inteligencji emocjonalnej, decentracji i empatię. Poznamy techniki pozwalające zachować dystans i równowagę emocjonalną. Studenci dowiedzą się w jaki sposób wzmocnić swoją odporności psychiczną, zbudować motywację do zmiany i działania. Wykonamy ćwiczenia oparte o praktyczne techniki radzenia sobie ze stresem w oparciu o ewaluacja wyczerpania i siły własnego EGO (siły woli), będziemy pracować z ruminacjami (powracającymi, natrętnymi, przeszkadzającymi myślami i zmartwieniami). Poznamy ćwiczenia umożliwiające redukcję napięć w ciele (teoria poliwagalna), strategie odpoczynku i regeneracji, oraz znaczenie i rola wsparcia społecznego.


Warsztat: “Innymi Słowy”- Przekazywanie niepomyślnych informacji – jak radzić sobie z trudnymi reakcjami pacjentów, czyli coś o szoku i agresji.”

Warsztaty 1

Warsztaty 2

Prowadzący: Anna Orłowska – Hospicjum w Pucku

Termin: 18 października 2022 godzina 16.00-20.30

Miejsce: WNoZ, ul. Tuwima 15, sala nr 2

Grupa: 15 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: lekarski III-VI rok

Zapisy: do 15 października do godziny 24.00
LINK DO FORMULARZA REJESTRACJI

*DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
POTWIERDZENIE UDZIAŁU PRZEŚLEMY NA ADRES MAIL PODANY W FROMULARZU REJESTRACJI.*

Opis:
Warsztaty mają na celu poprawienie kompetencji studentów medycyny z zakresu komunikacji z pacjentem i jego rodziną. Studenci podczas warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z wiedzą teoretyczną z danego zakresu np. przekazywania niepomyślnych informacji oraz będą mogli zmierzyć się z praktyczny wymiarem wiedzy. Studenci wezmą udział w scenkach warsztatowych z udziałem profesjonalnych aktorów, którzy wcielą się w rolę pacjentów lub rodziny pacjentów, tak, aby studenci mogli wykorzystać nabyte umiejętności, a także oswoić się z lękiem towarzyszącym trudnym dla nich sytuacjom komunikacyjnym. Warsztaty skierowane są dla studentów kierunku lekarskiego w zakresie trzech tematów: przekazywania niepomyślnych informacji, przekazywania informacji o śmierci pacjenta oraz w sytuacji zachowania autonomii pacjenta i współpracy lekarza i pacjenta w podejmowaniu decyzji o leczeniu.


AKTUALNA OFERTA WARSZTATÓW:


Warsztat:“Innymi Słowy”- Przekazywanie informacji o śmierci w różnych okolicznościach.”

Warsztaty 1

Warsztaty 2

Prowadzący: Anna Orłowska – Hospicjum w Pucku

Termin: 15 listopada 2022 godzina 16.00-20.30

Miejsce: WNoZ, ul. Tuwima 15, sala nr 202

Grupa: 15 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: lekarski III-VI rok

Zapisy: do 10 listopada do godziny 24.00
LINK DO FORMULARZA REJESTRACJI

*DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
POTWIERDZENIE UDZIAŁU PRZEŚLEMY NA ADRES MAIL PODANY W FROMULARZU REJESTRACJI.*

Opis:
Warsztaty mają na celu poprawienie kompetencji studentów medycyny z zakresu komunikacji z pacjentem i jego rodziną. Studenci podczas warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z wiedzą teoretyczną z danego zakresu np. przekazywania niepomyślnych informacji oraz będą mogli zmierzyć się z praktyczny wymiarem wiedzy. Studenci wezmą udział w scenkach warsztatowych z udziałem profesjonalnych aktorów, którzy wcielą się w rolę pacjentów lub rodziny pacjentów, tak, aby studenci mogli wykorzystać nabyte umiejętności, a także oswoić się z lękiem towarzyszącym trudnym dla nich sytuacjom komunikacyjnym. Warsztaty skierowane są dla studentów kierunku lekarskiego w zakresie trzech tematów: przekazywania niepomyślnych informacji, przekazywania informacji o śmierci pacjenta oraz w sytuacji zachowania autonomii pacjenta i współpracy lekarza i pacjenta w podejmowaniu decyzji o leczeniu.


“Innymi Słowy”- Jak radzić sobie z oczekiwaniami rodzin chorych onkologicznie? Trudne rozmowy pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i lekarzy.

Prowadzący: Anna Orłowska – Hospicjum w Pucku

Termin: 22 listopada 2022 godzina 16.00-20.30

Miejsce: WNoZ, ul. Tuwima 15, sala nr 202

Grupa: 15 osób

Liczba godzin: 5 h

Kierunek: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, lekarski

Zapisy: do 18 listopada do godziny 24.00
LINK DO FORMULARZA REJESTRACJI

*DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
POTWIERDZENIE UDZIAŁU PRZEŚLEMY NA ADRES MAIL PODANY W FROMULARZU REJESTRACJI.*

Opis:
Warsztaty mają na celu poprawienie kompetencji studentów medycyny z zakresu komunikacji z pacjentem i jego rodziną. Studenci podczas warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z wiedzą teoretyczną z danego zakresu np. przekazywania niepomyślnych informacji oraz będą mogli zmierzyć się z praktyczny wymiarem wiedzy. Studenci wezmą udział w scenkach warsztatowych z udziałem profesjonalnych aktorów, którzy wcielą się w rolę pacjentów lub rodziny pacjentów, tak, aby studenci mogli wykorzystać nabyte umiejętności, a także oswoić się z lękiem towarzyszącym trudnym dla nich sytuacjom komunikacyjnym. Warsztaty skierowane są dla studentów kierunku lekarskiego w zakresie trzech tematów: przekazywania niepomyślnych informacji, przekazywania informacji o śmierci pacjenta oraz w sytuacji zachowania autonomii pacjenta i współpracy lekarza i pacjenta w podejmowaniu decyzji o leczeniu.


Grupy Balinta

Grupa Balinta

Grupa Balinta 1

Prowadzący: Anna Orłowska – Hospicjum w Pucku, certyfikowany trener PTB

Kierunek: wszystkie kierunki, TYLKO STUDENCI po praktykach klinicznych

GRUPA 1

Termin: 16 grudnia 2022 godzina 16.00-17.30

Miejsce: WNoZ, ul. Tuwima 15, T_s2 sala seminaryjna

Grupa: 12 osób

Liczba godzin: 2 h

Zapisy: do 12 grudnia do godziny 24.00 – ZAPISY ZAKOŃCZONO

GRUPA 2

Termin: 16 grudnia 2022 godzina 18.00-19.30

Miejsce: WNoZ, ul. Tuwima 15, T_s2 sala seminaryjna

Grupa: 12 osób

Liczba godzin: 2 h

Zapisy: do 12 grudnia do godziny 24.00 LINK DO FORMULARZA REJESTRACJI

*DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
POTWIERDZENIE UDZIAŁU PRZEŚLEMY NA ADRES MAIL PODANY W FROMULARZU REJESTRACJI.*

Opis:
Warsztaty mają na celu zapoznanie studentów kierunków medycznych z metodą zadbania o siebie, odbarczenia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Metoda ta jest skierowana dla wszystkich zawodów pomocowych, w których ważna jest relacja z klientem/ pacjentem, a która niejednokrotnie jest trudna i bardzo wyczerpująca emocjonalnie dla profesjonalistów. Zapoznanie z metodą jest ważne, ponieważ w przyszłości uczestniczenie w grupach często pozwala na zrozumienie sytuacji, odbarczenie oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Praca grupowa pozwala zrozumieć perspektywę pacjentów i profesjonalistów (lekarza, pielęgniarki, ratownik itp.) oraz pogłębić współpracę, co skutkuje efektywniejszą pracą interdyscyplinarnych zespołów.


Chciałbym bardzo serdecznie podziękować:

Panu Dziekanowi prof. dr. hab. Przemysławowi Rutkowskiemu za wsparcie projektu i zapewnienie źródeł jego finasowania,

trenerom: Joannie Lachicz, Annie Orłowskiej, Adamowi Ryszewskiemu – za Wasz czas, profesjonalizm i zaangażowanie,

studentom SKN Komunikacji Medycznej: Marcinowi Trzcińskiemu, Julii i Oliwii Lenkiewicz, Agacie Kotłowskiej i Janowi Pieńkowskiemu oraz wolontariuszom: lek. Małgorzacie Syczewskiej i lek. Zuzannie Landowskiej – za pomoc w organizacji i przygotowaniu warsztatów,

Pani Annie Jochim-Labudzie z Hospicjum w Pucku za wsparcie tej inicjatywy,

Samorządowi Studentów GUMed-u za wsparcie w zapewnieniu biorącym udział w warsztatach strawy, aby pragnienia i głodu nie zaznali,

uczestnikom warsztatów za to, że znaleźliście czas i chęci, żeby rozwijać się i efektywniej pomagać innym.

dr. Krzysztof Sobczak

RAPORT Z PROJEKTU MED-KOM_2022 Raport z projektu (plik pdf, 669 kB)

Aktualizacja strony: 25.05.2024
Krzysztof Sobczak