Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

 1. The analysis of the empathy factor in students of medical sciences – KRZYSZTOF SOBCZAK, Błażej Popowicz – Pol. Ann. Med. 2019; vol. 26, nr 2, s. 145-150.
 2. Delivering bad news: patient’s perspective and opinions – KRZYSZTOF SOBCZAK, KATARZYNA LEONIUK, AGATA JANASZCZYK – Patient Preference and Adherence 2018; vol. 12, s. 2397—2404, bibliogr. [22] poz., streszcz. ang.
 3. Tytuł oryginału: CONTACT – Communication Protocol for Family Practitioners and Specialists Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK, AGATA JANASZCZYK, KATARZYNA LEONIUK. Źródło: Journal of Medical Sciences 2017, vol. 86, nr 4
 4. Tytuł oryginału: Ocena wybranych elementów komunikacji medycznej w opinii lekarzy i pacjentów klinicznych Tytuł równoległy: Assessment of selected elements of medical communication in the opinion of physicians and clinical patients Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK, KATARZYNA LEONIUK, NATALIA SPOLAK, LESZEK PAWŁOWSKI. Źródło: Misc. Anthropol. Sociol. 2017; t. 18, nr 3, s. 149-158
 5. Tytuł oryginału: Chosen marketing and public relations techniques used by Ewa Chodakowska in promoting a healthy lifestyle : study on opinion of respondents on the Ewa Chodakowsak method
  Autorzy: ANNA TYRAŃSKA-FOBKE, A. Konieczna, A. Kuich, AGATA JANASZCZYK, KATARZYNA LEONIUK.
  Źródło: Prog. Health Sci. 2016; vol. 6, nr 2, s. 84-91
 6. Tytuł oryginału: The comparison of Polish doctors’ and patients’ perspective on the quality of clinical communication
  Tytuł równoległy: Porównanie oceny lekarzy i pacjentów na temat jakości komunikacji klinicznej
  Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK, LESZEK PAWŁOWSKI, MAŁGORZATA PIETRZYKOWSKA, NATALIA SPOLAK.
  Źródło: J. Public Health Nurs. Med. Rescue 2016, nr 4, s. 40-46
 7. Tytuł oryginału: Patients’ expectations as to doctors’ behaviors during appointed visits
  Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK, KATARZYNA LEONIUK, AGATA JANASZCZYK, MAŁGORZATA PIETRZYKOWSKA.
  Źródło: Health Commun. 2017; vol. 32, nr 4, s. 517-519.
 8. Tytuł oryginału: Nauki o zdrowiu: problem czy wyzwanie dla uniwersytetów medycznych?
  Tytuł równoległy: Health sciences : a problematic issue or a challenge for the medical universities?
  Autorzy: AGATA JANASZCZYK, KATARZYNA LEONIUK, KRZYSZTOF SOBCZAK.
  Źródło: Kwart. Pedagog. 2016; R. 61, nr 3, s. 205-226
 9. Tytuł oryginału: Komunikacja kliniczna : porównanie opinii lekarzy i pacjentów
  Tytuł równoległy: Clinical communication : a comparison of patients’ and doctors’ opinions
  Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK, KATARZYNA LEONIUK, LESZEK PAWŁOWSKI, NATALIA SPOLAK.
  Źródło: Pom. J. Life Sci 2016; vol. 62, nr 3, s. 67-73
 10. Tytuł oryginału: Delivering bad news by physicians : Polish reality check
  Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK, LESZEK PAWŁOWSKI, MAŁGORZATA PIETRZYKOWSKA, NATALIA SPOLAK.
  Źródło: J. Med. Sci. 2016; vol. 85, nr 3, s. 172-177
 11. Tytuł oryginału: Marek Latoszek (1936-2015), prof. dr hab., kierownik Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej AMG w latach 1978-2006
  Autorzy: AGATA JANASZCZYK.
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2016; t. 46, s. 199-200
 12. Tytuł oryginału: Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych
  Tytuł równoległy: ‘White lie’ in medical practice from perspective of selected ethical theories
  Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK, AGATA JANASZCZYK.
  Źródło: Analiz. Egzyst. 2015, nr 32, s. 50-69
 13. Tytuł oryginału: Interdyscyplinarny status nauk o zdrowiu: konieczność : przypadkowość : intuicyjność
  Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK, AGATA JANASZCZYK, KATARZYNA LEONIUK.
  Źródło: W: Kreowanie społeczeństwa niewiedzy / red. A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015
 14. Tytuł oryginału: Uniwersalna wartość rodziny a problem realizacji przypisanych jej funkcji : na przykładzie analizy zapotrzebowania i oceny systemu wsparcia instytucjonalnego dla rodzin dysfunkcjonalnych w Gdańsku
  Autorzy: KATARZYNA LEONIUK.
  Źródło: W: Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje / red. nauk. Wojciech Muszyński
  Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
 15. Tytuł oryginału: Tetradowa teoria humoralna z perspektywy koncepcji idoli Francisa Bacona [Dokument elektroniczny]
  Tytuł równoległy: Tetrad humoral theory seen from the perspective of Bacon’s theory of idols
  Autorzy: AGATA JANASZCZYK.
  Źródło: Hybris 2014, nr 27, s. 96-120
 16. Tytuł oryginału: Przekazywanie informacji o niekorzystnej diagnozie i rokowaniu
  Tytuł równoległy: Communicating bad news about the diagnosis and prognosis
  Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK.
  Źródło: Forum Med. Rodz. 2014; t. 8, nr 6, s. 320-328
 17. Tytuł oryginału: O rozumieniu śmierci w antyku greckim i rzymskim
  Tytuł równoległy: About the meaning of death in Greek and Roman antiquity
  Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK.
  Źródło: Humanist. Przyrodozn. 2014, nr 20, s. 479-502
 18. Tytuł oryginału: Porządek normalności i odchylenia w kontekście medycznym i kulturowym
  Tytuł równoległy: The order of normality and deviation in the medical and cultural context
  Autorzy: AGATA JANASZCZYK.
  Źródło: Humanist. Przyrodozn. 2014, nr 20, s. 137-160
 19. Tytuł oryginału: Krytyczna analiza modelu postaw wobec śmierci i umierania Elisabeth Kübler-Ross
  Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK, KATARZYNA LEONIUK.
  Źródło: W: Człowiek, medycyna, wartości / red. nauk. E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner
  Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, 2014
 20. Tytuł oryginału: Zadania pielęgniarki w systemie przeciwdziałania przemocy domowej
  Tytuł równoległy: Action and intervention plan for nurses in the system of domestic violence prevention
  Autorzy: KATARZYNA LEONIUK, HALINA NOWAKOWSKA, KRZYSZTOF SOBCZAK.
  Źródło: Probl. Pielęg. 2013; t. 21, nr 3, s. 397-402
 21. Tytuł oryginału: Students’ expectations of the teaching process from the perspective of the Bologna Process
  Autorzy: HALINA NOWAKOWSKA, KATARZYNA LEONIUK.
  Źródło: W: Woman and her baby’s health secrets / ed. ALEKSANDRA GAWORSKA-KRZEMIŃSKA, JOLANTA OLSZEWSKA, ANNA MICHALIK
  Adres wydawniczy: Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2013
 22. Tytuł oryginału: “Nowoczesny” paradygmat niepełnosprawności jako podstawa dla oddziaływań z zakresu rehabilitacji społecznej
  Autorzy: AGATA JANASZCZYK, KATARZYNA LEONIUK, KRZYSZTOF SOBCZAK.
  Źródło: Niepełnospr. Rehabil. 2013; R. 13, nr 4, s. 139-156
 23. Tytuł oryginału: Przemoc wśród młodzieży na podstawie poziomu zwiktymizowania uczniów w gdańskich gimnazjach
  Autorzy: MAGDALENA LEMSKA, PIOTR PANKIEWICZ.
  Źródło: W: Przemoc w rodzinie : analiza zjawiska na tle wybranych problemów społecznych / red. M. Czerwińska-Jaśkiewicz
  Adres wydawniczy: Świdwin : Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju i Politechnika Koszalińska/Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, 2013
 24. Tytuł oryginału: Procedura powiadamiania o śmierci pacjenta : “In person, in time…”
  Tytuł równoległy: The procedure for death notification : “In person, in time…”
  Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK.
  Źródło: Anaesthesiol. Intens. Ther. 2013; t. 45, nr 4, s. 260-263
 25. Tytuł oryginału: Wskaźniki nakładu pracy w zaliczenie przedmiotu w opinii studentów i nauczycieli
  Tytuł równoległy: Indicatora of work effort put into passing subject according to students and teachers
  Autorzy: HALINA NOWAKOWSKA, KATARZYNA LEONIUK.
  Źródło: W: Nauczyciel : kreator rzeczywistości edukacyjnej : kształcenie – teoria – praktyka nauczycielska / red. nauk. U. Szuścik
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013
 26. Tytuł oryginału: The Convention for the protection of human rights dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on human rights and biomedicine
  Autorzy: KRZYSZTOF SOBCZAK, EWA BANDURSKA, MARZENA ZARZECZNA-BARAN, LUBOMIRA WENGLER.
  Źródło: W: Council of Europe: Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine : Convention on Human Rights and Biomedicine [Dokument elektroniczny] / ed. LUBOMIRA WENGLER, MARZENA OLSZEWSKA-KARABAN, EWA BANDURSKA, PIOTR POPOWSKI, IZABELA ADRYCH-BRZEZIŃSKA, MARZENA ZARZECZNA-BARAN
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, 2013
 27. Tytuł oryginału: Między idealizmem a pragmatyzmem: oczekiwania studentów wobec nauczycieli akademickich
  Tytuł równoległy: Between idealizm and pragmatizm: students’ expectations towards academic teachers
  Autorzy: KATARZYNA LEONIUK, HALINA NOWAKOWSKA.
  Źródło: W: Nauczyciel : kreator rzeczywistości edukacyjnej : kształcenie – teoria – praktyka nauczycielska / red. nauk. U. Szuścik
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013
 28. Tytuł oryginału: Medycyna w okowach, czyli co po sceptycyzmie i nihilizmie w medycynie
  Autorzy: AGATA JANASZCZYK.
  Źródło: W: Festiwal filozofii. T. 5: Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm : kultura wyczerpania? / pod red. E. Starzyńskiej-Kościuszko, A. Kucnera, P. Wasyluka
  Adres wydawniczy: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013
 29. Tytuł oryginału: Dzieci z rodzin problemowych w systemie edukacji
  Autorzy: KATARZYNA LEONIUK, AGATA JANASZCZYK, KRZYSZTOF SOBCZAK.
  Źródło: W: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. 3 / red. nauk. M. Walachowska, A. Zduniak
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013
 30. Tytuł oryginału: Social aspects of care of newborns and infants: a comparative study of families from selected villages and towns of Kuyavian-Pomeranian and Pomeranian voivodeships
  Autorzy: J. Bogdańska, JANUSZ ISKIERSKI, ANNA MICHALIK.
  Źródło: W: Woman and her baby’s health secrets / ed. ALEKSANDRA GAWORSKA-KRZEMIŃSKA, JOLANTA OLSZEWSKA, ANNA MICHALIK
  Adres wydawniczy: Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2013
 31. Wyobrażenia studentów dotyczące przyszłego zawodu w kontekście kształcenia w AMG /K.Leoniuk / Ann. Acad. Med. Gedan. 34, 2004, s.191-201.
 32. Dziedzictwo “Solidarności” – dar dla tożsamości Gdańszczan /M.Latoszek/ /W: Tożsamość miejsca i ludzi.Gdańsk i jego mieszkańcy w perspektywie historyczno-socjologicznej /red. M.Dymnicka, Z.Opacki, Ofic.Nauk.Warszawa 2003, s.182-192.
 33. Alkohol i narkotyki w doświadczeniu młodzieży Trójmiasta. Aktualne trendy i społeczne uwarunkowania /J.Iskierski/ Ann. Acad. Med. Gedan.32, 2002, s.173-183.
 34. Sytuacja społeczna niepełnosprawnych psychicznie postrzegana przez niepełnosprawnych fizycznie – wyniki badań. / Piotr Pankiewicz, Janusz Erenc, Magdalena Lemska /Ann. Acad. Gedan.32, 2002, s.185-191.
 35. Zmiana społeczna i problemy tożsamości człowieka w programach nauczania socjologii w akademiach medycznych./M.Latoszek /W: Socjologia w szkołach wyższych w Polsce. Kształcenie socjologów i nauczanie socjologii po 1989 r. / red. K.Szafraniec, W.Wincławski. UMK Toruń 2003, s.287-301.
Aktualizacja strony: 02.06.2024
Edyta Ciamaga, Agata Janaszczyk, Krzysztof Sobczak