Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • Czynniki kształtujące poziom empatii studentów nauk medycznych i nauk społecznych.
  Zakres badań: ok. 2000 studentów GUMed i UG.
  Okres realizacji projektu: 2019-2020r.
  Kierownik projektu: dr n. med. Krzysztof Sobczak.
  Projekt realizowany we współpracy z Zakładem Badań nad Jakością Życia GUMed i Zakładem Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Analiza postaw i doświadczeń pracowników instytucji medycznych w kontaktach z pacjentami chorującymi na otyłość
  Zakres badań: 300 pracowników opieki zdrowtnej (lekarze, pielęgniaki, fizjoterpłci, ratownicy medyczni).
  Okres realizacji projektu: 2019-2020r.
  Kierownik projektu: dr n. med. Krzysztof Sobczak.
  Projekt relaizowany we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta i Polskim Towarzystwem Badań nad Otyłością.
 • Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznych”.
  Zakres badań: 600 pacjentów z całej Polski.
  Okres realizacji projektu: 2017r. – obecnie. Kierownik projektu: dr n. med. Krzysztof Sobczak – projekt komercyjny realizowany na zlecenie Fundacji OD-WAGA.
 • Badanie sondażowe potrzeb komunikacyjnych pacjentów sanatoryjnych z personelem medycznym w celu utworzenia aplikacji modelującej jakość interakcji medycznych.
  Zakres badań: 600 pacjentów z całej Polski.
  Okres realizacji projektu: 2017r.
  Kierownik projektu: dr n. hum. Agata Janaszczyk – projekt komercyjny realizowany na zlecenie firmy AppiCare Sp. z o. o.
 • Niekorzystna diagnoza – doświadczenia i oczekiwania pacjentów w komunikacji z lekarzem.
  Zakres badań: 500 pacjentów z całej Polski.
  Okres realizacji projektu: 2016r. – obecnie.
  Kierownik projektu: dr n. med. Krzysztof Sobczak.
 • Analiza jakości przekazywania informacji dotyczących procesów terapeutycznych i diagnostycznych.
  Zakres badań: 100 lekarzy i 378 pacjentów.
  Okres realizacji projektu: 2015r.
  Wyniki badań opublikowane m.in. w na łamach „Journal of Medical Science”, Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue”, „Pomeranian Journal of Life Sciences”, „Misccellanea Antropologica et Socjologica” (w trakcie publikacji).
  Kierownik projektu: dr n. med. Krzysztof Sobczak.
 • Ocena jakości komunikacji między lekarzem i pacjentem”.
  Zakres badań: 976 pacjentów z całej Polski.
  Okres realizacji projektu: 2015r.
  Wyniki badań opublikowane na łamach “Health Communication”,
  Kierownik projektu: dr n. med. Krzysztof Sobczak.
 • Socjalizacja zawodowa studentów uczelni medycznych na przykładzie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Zakres badań: 700 osób respondentów.
  Okres realizacji projektu: 2014 – 2016r.
  Kierownik projektu: dr n. hum. Agata Janaszczyk.
 • Analiza specyfiki profilu naukowego w obszarze dyscypliny: nauki o zdrowiu, na podstawie akademickich prac badawczych. Studium z zakresu socjologii wiedzy naukowej.
  Zakres badań: analiza 11 wydziałów nauk o zdrowiu polskich uczelni medycznych, metaanaliza 574 projektów naukowych, badania kwestionariuszowe 86 pracowników uczelni medycznych
  Okres realizacji projektu: 2010r. – 2013r.
  Wyniki badań opublikowane na łamach „Kwartalnika Pedagogicznego”
  Kierownik projektu: dr n. hum. Agata Janaszczyk
 • Elementy rehabilitacji społecznej i ich wpływ na jakość oraz styl życia niepełnosprawnych z perspektywy personelu medycznego i wybranych grup osób z trwale ograniczoną sprawnością fizyczną.
  Okres realizacji: 2007r.-2009r.
  Wyniki badań opublikowane m.in. na łamach „Annales Academiae Medicae Gedanensis”.
  Kierownik projektu: dr n. hum. Agata Janaszczyk
 • Młodzież wobec dewiacji społecznej na przykładzie zjawiska przestępczości z uwzględnieniem elementów badań wiktymizacyjnych i zagadnień medykalizacji.
 • Dysfunkcjonalność rodziny w kontekście wybranych form wsparcia społecznego. Wieloaspektowa analiza systemu wsparcia instytucjonalnego rodzin problemowych, na przykładzie badań przeprowadzonych na terenie miasta Gdańska.
 • Wybrane elementy rehabilitacji społecznej i ich wpływ na jakość oraz styl życia niepełnosprawnych, z perspektywy personelu medycznego i wybranych grup osób z trwale ograniczoną sprawnością fizyczną.
 • Wpływ medycyny na przemiany postaw kulturowych wobec śmierci.
 • Analiza specyfiki profilu naukowego w obszarze dyscypliny: nauki o zdrowiu, na podstawie akademickich prac badawczych. Studium z zakresu socjologii wiedzy naukowej.
Aktualizacja strony: 02.06.2024
Edyta Ciamaga, Agata Janaszczyk, Krzysztof Sobczak