Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Zastępca Kwestora

Zastępca Kwestora

Administracja Uczelni
Numer MPK: 630

Z-ca Kwestora:
mgr Izabela Rink

izabela.rink@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 21
Aktualizacja strony: 02.04.2022
Helpdesk IT