Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro Organizacji i Zarządzania Procesowego  > Dział Zarządzania Procesami

Dział Zarządzania Procesami

Biuro Organizacji i Zarządzania Procesowego
Numer MPK: 614

p.o. Kierownika Działu:
mgr inż. Tomasz Klejner

tomasz.klejner@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 18 59
Aktualizacja strony: 15.06.2020
Webadmin