Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna

Przewodnicząca
mgr inż. Anna Grygorowicz

Członkowie:
dr hab. Dorota Bielińska-Wąż, prof. nadzw.
dr hab. Krzysztof Cal, prof. nadzw.
prof. dr hab. Zbigniew Kmieć
mgr Elżbieta Kraszewska
dr hab. Patrycja Koszałka
prof. dr hab. Maria Łuczkiewicz
mgr Mirosława Modrzewska
dr hab. Katarzyna Sikorska
dr hab. Anna Starzyńska, prof. nadzw.
mgr Beata Traczyk-Kępa
dr hab. Tomasz Wierzba
prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski

Przedstawiciel SD
mgr Marta Cyman

Przedstawiciel USS
Dominika Skrońska

Aktualizacja strony: 26.07.2018
Webadmin