Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

Wydział Farmaceutyczny
Numer MPK: 508

Kierownik:
prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz

prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz

wojciech.kamysz@gumed.edu.pl

Strona domowa: www.kamysz.pl

Adres:Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416, Gdańsk
Tel.:58 349 14 68 - kierownik
Fax:58 349 16 24 - sekretariat

Oddział Gdański PTChem
DydaktykaKatedra Chemii Nieorganicznej realizuje zajęcia dydaktyczne z Chemii ogólnej i nieorganicznej oraz analizy jakościowej na Wydziale Farmaceutycznym dla kierunku Farmacja oraz Analityka medyczna. Pula przedmiotów fakultatywnych obejmuje m.in. Podstawy chemii bionieorganicznej, Fizykochemiczne metody stosowane w kosmetyce, Podstawy chemii kryształów oraz Podstawy przedsiębiorczości.

Aparatura badawcza


Posiadamy unikalne w skali kraju urządzenia laboratoryjne, m.in. w pełni automatyczny, mikrofalowy syntezator peptydów czy aparat do badania uwalniania substancji aktywnej z gumy do żucia.

Działalność naukowaZainteresowania naukowe skupiają się wokół poszukiwań związków aktywnych biologicznie, głównie peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Zespół uczestniczy w projektowaniu nowych antybiotyków peptydowych, samodzielnie je syntezuje oraz bada z udziałem mikroorganizmów. Związki są poddawane testom pod kątem ich potencjalnego zastosowania w leczeniu posocznicy, prewencji zakażeń szpitalnych oraz wykorzystaniu w leczeniu atopowego zapalenia skóry.
W ramach współpracy dotyczącej chemii bionieorganicznej badana jest również rola pierwiastków nieorganicznych w układach biologicznych zawierających ligandy peptydowe.
Ważnym obszarem działalności Katedry jest także poszukiwanie proekologicznych metod syntezy oraz oczyszczania substancji z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz (RP-HPLC). Większość syntez oraz etapów postsyntetycznych wykonywana jest z wykorzystaniem innowacyjnych metod pozwalających na zwiększenie wydajności, ograniczenie kosztów oraz szkodliwego wpływu na środowisko. W Katedrze obecnie prowadzone są badania dotyczące wykorzystania peptydów w gumie do żucia, jako postaci leku dla pacjentów z kserostomią.

Przy Katedrze działa także Studenckie Koło Naukowe więcej info…


Zapraszamy do współpracy
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

Dołącz do najlepszych


Nature

Nature

Nature

Nature
Gosia

Pierwsze miejsce na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Farmacja w Przemyśle”.

Gabi

Pierwsze miejsce w wystąpieniu ustnym oraz drugie w sesji posterowej w Ogólnopolsiej Konferencji Naukowej “Wspólne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie”.

Dorian

Pierwsza nagroda podczas ustnej sesji dotyczącej chemii Medycznej na konferencji ISSC (Internetional Student Scientific Ceoference) w Gdańsku.

Magda i Magda

Drugie miejsce podczas ustnej sesji na IV Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Młodych Naukowców oraz XXI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych

Aktualizacja strony: 04.04.2024
Wojciech Kamysz, Karol Sikora