Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

Wydział Farmaceutyczny

PUBLIKACJE (LISTA FILADELFIJSKA)

Publikacje w czasopismach z "listy filadelfijskiej" (z trzech ostatnich lat):

 1. In vitro efficiency of antimicrobial peptides against staphylococcal pathogens associated with canine pyoderma - MAŁGORZATA JAROSIEWICZ, KATARZYNA GARBACZ, DAMIAN NEUBAUER, WOJCIECH KAMYSZ. - Animals 2020; vol. 10, nr 3, art. ID 470, s. 1-10, bibliogr. 30 poz., streszcz., ang.
 2. Design, synthesis and biological evaluation of betulin-3-yl 2-amino-2-deoxy-β-D-glycopyranosides - Henryk Myszka, Daria Grzywacz, Magdalena Zdrowowicz, Paulina Spisz, Kamila Butowska, Janusz Rak, Jacek Piosik, MACIEJ JAŚKIEWICZ, WOJCIECH KAMYSZ, Beata Liberek. - Bioorganic Chem. 2020; vol. 96, art. 103568, s. 1-7, bibliogr. 35 poz., streszcz. ang.
 3. Bioelectronic tongue: current status and perspectives - TOMASZ WASILEWSKI, WOJCIECH KAMYSZ, Jacek Gębicki. - Biosens. Bioelectron. 2020; vol. 150, art. 111923, s. 1-20, bibliogr. [189] poz., streszcz. ang.
 4. Utilizing genome-wide mRNA profiling to identify the cytotoxic chemotherapeutic mechanism of triazoloacridone C-1305 as direct microtubule stabilization - JAROSŁAW KRÓLICZEWSKI, SYLWIA BARTOSZEWSKA, Magdalena Dudkowska, Dorota Janiszewska, Agnieszka Biernatowska, David K. Crossman, Karol Krzymiński, Małgorzata Wysocka, Anna Romanowska, Maciej Bagiński, MICHAŁ MARKUSZEWSKI, RENATA J. OCHOCKA, James F. Collawn, Aleksander F. Sikorski, Ewa Sikora, RAFAŁ BARTOSZEWSKI. - Cancers 2020; vol. 12, nr 4, art. ID 864, s. 1-26, bibliogr. 104 poz., streszcz. ang.
 5. Unfolded protein response (UPR) integrated signaling networks determine cell fate during hypoxia - SYLWIA BARTOSZEWSKA, James F. Collawn. - Cell. Mol. Biol. Lett. 2020; vol. 25, art. ID 18, s. 1-20, bibliogr. 304 poz., streszcz. ang.
 6. Lipidated analogs of the LL-37-derived peptide fragment KR12 : structural analysis, surface-active properties and antimicrobial activity - Elżbieta Kamysz, Emilia Sikorska, MACIEJ JAŚKIEWICZ, MARTA BAUER, DAMIAN NEUBAUER, SYLWIA BARTOSZEWSKA, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, WOJCIECH KAMYSZ. - Int. J. Mol. Sci. 2020; vol. 21, nr 3, art. ID 887, s. 1-22, bibliogr. 78 poz., streszcz. ang.
 7. Application of HS-SPME-GC-MS for the analysis of aldehydes produced by different insect species and their antifungal activity - Aleksandra Bojke, Cezary Tkaczuk, MARTA BAUER, WOJCIECH KAMYSZ, Marek Gołębiowski. - J. Microbiol. Methods 2020; vol. 169, art. nr 105835, s. 1-7, bibliogr. [53] poz., streszcz. ang.
 8. Methyl transfer in quaternary alkylammonium salts, derivatives of 1,4:3,6-dianhydrohexitols - KAROL SIKORA, Andrzej Nowacki, Beata Liberek, Barbara Dmochowska. - J. Mol. Struct. 2020; vol. 1206, art. 127701, s. 1-7, bibliogr. 38 poz., streszcz. ang.
 9. Determination of long-chain aldehydes using a novel quartz crystal microbalance sensor based on a biomimetic peptide - TOMASZ WASILEWSKI, Bartosz Szulczyński, Marek Wojciechowski, WOJCIECH KAMYSZ, Jacek Gębicki. - Microchem. J. 2020; vol. 154, art. 104509, s. 1-9, bibliogr. 48 poz., streszcz. ang.
 10. Ultrashort cationic lipopeptides : effect of N-terminal amino acid and fatty acid type on antimicrobial activity and hemolysis - DAMIAN NEUBAUER, MACIEJ JAŚKIEWICZ, MARTA BAUER, Krzysztof Gołacki, WOJCIECH KAMYSZ. - Molecules 2020; vol. 25, nr 2, art. ID 257, s. 1-19, bibliogr. 58 poz., streszcz. ang.
 11. Critical review of electronic nose and tongue instruments prospects in pharmaceutical analysis - TOMASZ WASILEWSKI, Dorian Migoń, Jacek Gębicki, WOJCIECH KAMYSZ. - Anal. Chim. Acta 2019; vol. 1077, s. 14-29, bibliogr. 163 poz., streszcz. ang.
 12. Methods used for the eradication of staphylococcal biofilms - MACIEJ JAŚKIEWICZ, Adriana Janczura, Joanna Nowicka, WOJCIECH KAMYSZ. - Antibiotics 2019; vol. 8, nr 4, art. ID 174, s. 1-18, bibliogr. 165 poz., streszcz. ang.
 13. Effect of self-assembly on antimicrobial activity of double-chain short cationic lipopeptides - Oktawian Stachurski, DAMIAN NEUBAUER, Izabela Małuch, Dariusz Wyrzykowski, MARTA BAUER, SYLWIA BARTOSZEWSKA, WOJCIECH KAMYSZ, Emilia Sikorska. - Bioorg. Med. Chem. 2019; vol. 27, nr 23, art. 115129, s. 1-11, bibliogr. 28 poz., streszcz. ang.
 14. N-aminoacyl and N-hydroxyacyl derivatives of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside: Synthesis, antimicrobial and hemolytic activities - Daria Grzywacz, MAŁGORZATA PADUSZYŃSKA, Monika Norkowska, WOJCIECH KAMYSZ, Henryk Myszka, Beata Liberek. - Bioorg. Med. Chem. 2019; vol. 27, nr 20, art. 114923, s. 1-10, bibliogr. 69 poz., streszcz. ang.
 15. The consequences of overcoming the human skin barrier by siloxanes (silicones) : Part 1. Penetration and permeation depth study of cyclic methyl siloxanes - DOMINIKA KRENCZKOWSKA, KRYSTYNA MOJSIEWICZ-PIEŃKOWSKA, BARTOSZ WIELGOMAS, KRZYSZTOF CAL, RAFAŁ BARTOSZEWSKI, SYLWIA BARTOSZEWSKA, ZBIGNIEW JANKOWSKI. - Chemosphere 2019; vol. 231, s. 607-623, bibliogr. [60] poz., streszcz. ang.
 16. miR-34c-5p modulates X-box-binding protein 1 (XBP1) expression during the adaptive phase of the unfolded protein response - SYLWIA BARTOSZEWSKA, Aleksandra Cabaj, Michał Dąbrowski, James F. Collawn, RAFAŁ BARTOSZEWSKI. - FASEB J. 2019; vol. 33, nr 10, s. 11541-11554, bibliogr. 67 poz., streszcz. ang.
 17. Primary endothelial cell-specific regulation of hypoxia-inducible factor (HIF)-1 and HIF-2 and their target gene expression profiles during hypoxia - RAFAŁ BARTOSZEWSKI, ADRIANNA MOSZYŃSKA, Marcin Serocki, Aleksandra Cabaj, Andreas Polten, RENATA OCHOCKA, Louis Dell'Italia, SYLWIA BARTOSZEWSKA, JAROSŁAW KRÓLICZEWSKI, Michał Dąbrowski, James F. Collawn. - FASEB J. 2019; vol. 33, nr 7, s. 7929-7941, bibliogr. 67 poz., streszcz. ang.
 18. Antibacterial activities of lipopeptide (C10)2-KKKK-NH2 applied alone and in combination with lens liquids to fight biofilms formed on polystyrene surfaces and contact lenses - MAŁGORZATA ANNA PADUSZYŃSKA, Magdalena Maciejewska, KATARZYNA EWA GREBER, WIESŁAW SAWICKI, WOJCIECH KAMYSZ. - Int. J. Mol. Sci. 2019; vol. 20, nr 2, art. ID 393, s. 1-19, bibliogr. 63 poz., streszcz. ang.
 19. Copper(II) coordination properties of GxG peptides: key role of side chains of central residues on coordination of formed systems; combined potentiometric and ITC studies - Joanna Makowska, Dariusz Wyrzykowski, Bogusław Pilarski, DAMIAN NEUBAUER, Elżbieta Kamysz, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński. - J. Chem. Thermodyn. 2019; vol. 128, s. 336-343, bibliogr. 27 poz., streszcz. ang.
 20. Probing the binding selected metal ions and biologically active substances to the antimicrobial peptide LL-37 using DSC, ITC measurements and calculations - Joanna Makowska, Dariusz Wyrzykowski, Elżbieta Kamysz, Aleksandra Tesmar, WOJCIECH KAMYSZ, Lech Chmurzyński. - J. Therm. Anal. Calorim. 2019; vol. 138, nr 6, s. 4523-4529, bibliogr. 34 poz., streszcz. ang.
 21. In vitro activity of Protegrin-1, alone and in combination with clinically useful antibiotics, against Acinetobacter baumannii strains isolated from surgical wounds - Gianluca Morroni, Oriana Simonetti, Andrea Brenciani, Lucia Brescini, WOJCIECH KAMYSZ, Elżbieta Kamysz, DAMIAN NEUBAUER, Miriam Caffarini, Monia Orciani, Eleonora Giovanetti, Annamaria Offidani, Andrea Giacometti, Oscar Cirioni. - Med. Microbiol. Immunol. 2019; vol. 208, nr 6, s. 877-883, bibliogr. 20 poz., streszcz. ang.
 22. Shape-depended biological properties of Ag3PO4 microparticles: evaluation of antimicrobial properties and cytotoxicity in in vitro model - safety assessment of potential clinical usage - Karol P. Steckiewicz, Julia Zwara, MACIEJ JAŚKIEWICZ, SZYMON KOWALSKI, WOJCIECH KAMYSZ, Adriana Zaleska-Medyńska, IWONA INKIELEWICZ-STĘPNIAK. - Oxid. Med. Cell. Longev. 2019; vol. 2019, art. ID 6740325, s. 1-19, bibliogr. 64 poz., streszcz. ang.
 23. Influence of short cationic lipopeptides with fatty acids of different chain lengths on bacterial biofilms formed on polystyrene and hydrogel surfaces - MAŁGORZATA ANNA PADUSZYŃSKA, Magdalena Maciejewska, DAMIAN NEUBAUER, Krzysztof Gołacki, Magdalena Szymukowicz, MARTA BAUER, WOJCIECH KAMYSZ. - Pharmaceutics 2019; vol. 11, nr 10, art. ID 506, s. 1-15, bibliogr. 75 poz., streszcz. ang.
 24. Alanine scanning studies of the antimicrobial peptide aurein 1.2 - Dorian Migoń, MACIEJ JAŚKIEWICZ, DAMIAN NEUBAUER, MARTA BAUER, Emilia Sikorska, Elżbieta Kamysz, WOJCIECH KAMYSZ. - Probiotics Antimicrob. Proteins 2019; vol. 11, nr 3, s. 1042-1054, bibliogr. 47 poz., streszcz. ang
 25. Antimicrobial activity of selected antimicrobial peptides against planktonic culture and biofilm of Acinetobacter baumannii - MACIEJ JAŚKIEWICZ, DAMIAN NEUBAUER, Kamil Kazor, SYLWIA BARTOSZEWSKA, WOJCIECH KAMYSZ. - Probiotics Antimicrob. Proteins 2019; vol. 11, nr 1, s. 317-324, bibliogr. 55 poz., streszcz. ang
 26. A highly selective biosensor based on peptide directly derived from the HarmOBP7 aldehyde binding site - TOMASZ WASILEWSKI, Bartosz Szulczyński, Marek Wojciechowski, WOJCIECH KAMYSZ, Jacek Gębicki. - Sensors 2019; vol. 19, nr 19, art. ID 4284, s. 1-13, bibliogr. 46 poz., streszcz. ang.
 27. Activity of antimicrobial peptides and conventional antibiotics against superantigen positive - IZABELA BŁAŻEWICZ, MACIEJ JAŚKIEWICZ, LIDIA PIECHOWICZ, DAMIAN NEUBAUER, ROMAN J. NOWICKI, WOJCIECH KAMYSZ, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK. - Post. Dermatol. Alergol. 2018; t. 35, nr 1, s. 74-82, bibliogr. 48 poz., streszcz. ang.
 28. Unveiling the fate of adhering bacteria to antimicrobial surfaces: expression of resistance-associated genes and macrophage-mediated phagocytosis - Diana F. Alves, Andreia P. Magalhães, DAMIAN NEUBAUER, MARTA BAUER, WOJCIECH KAMYSZ, Maria O. Pereira. - Acta Biomater. 2018; vol. 78, s. 189-197, bibliogr. 61 poz., streszcz. ang.
 29. Counter-ion effect on antistaphylococcal activity and cytotoxicity of selected antimicrobial peptides - KAROL SIKORA, MACIEJ JAŚKIEWICZ, DAMIAN NEUBAUER, MARTA BAUER, SYLWIA BARTOSZEWSKA, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, WOJCIECH KAMYSZ. - Amino Acids 2018; vol. 50, nr 5, s. 609-619, bibliogr. [28] poz., streszcz. ang.
 30. eNOS expression and NO release during hypoxia is inhibited by miR- 200b in human endothelial cells - ANNA JANASZAK-JASIECKA, ANNA SIEKIERZYCKA, SYLWIA BARTOSZEWSKA, MARCIN SEROCKI, LAWRENCE W. DOBRUCKI, James F. Collawn, LESZEK KALINOWSKI, RAFAŁ BARTOSZEWSKI. - Angiogenesis 2018; vol. 21, nr 4, s. 711-724, bibliogr. 92 poz., streszcz ang.
 31. miRNAs regulate the HIF switch during hypoxia: a novel therapeutic target - MARCIN SEROCKI, SYLWIA BARTOSZEWSKA, ANNA JANASZAK-JASIECKA, RENATA J. OCHOCKA, James F. Collawn, RAFAŁ BARTOSZEWSKI. - Angiogenesis 2018; vol. 21, nr 2, s. 183-202, bibliogr. 169 poz., streszcz ang.
 32. Short arginine-rich lipopeptides: from self-assembly to antimicrobial activity - Emilia Sikorska, Oktawian Stachurski, DAMIAN NEUBAUER, Izabela Małuch, Dariusz Wyrzykowski, MARTA BAUER, Krzysztof Brzozowski, WOJCIECH KAMYSZ. - BBA-Biomembranes 2018; vol. 1860, nr 11, s. 2242-2251, bibliogr. 33 poz., streszcz. ang.
 33. Antimicrobial activity of different antimicrobial peptides (AMPs) against clinical methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) - Eleonora Ciandrini, Gianluca Morroni, Daniela Arzeni, WOJCIECH KAMYSZ, DAMIAN NEUBAUER, Elżbieta Kamysz, Oscar Cirioni, Lucia Brescini, Wally Baffone, Raffaella Campana. - Curr. Top. Med. Chem. 2018; vol. 18, nr 24, s. 2116-2126, bibliogr. 34 poz., streszcz. ang.
 34. Efficacy of pexiganan combination with tigecycline in a mouse model of Pseudomonas aeruginosa sepsis - Oscar Cirioni, Oriana Simonetti, Gianluca Morroni, Lucia Brescini, WOJCIECH KAMYSZ, Elżbieta Kamysz, Fiorenza Orlando, Elisa Pierpaoli, Miriam Caffarini, Monia Orciani, Claudio Agostinelli, Annamaria Offidani, Mauro Provinciali, Andrea Giacometti. - Curr. Top. Med. Chem. 2018; vol. 18, nr 24, s. 2127-2132, bibliogr. 28 poz., streszcz. ang
 35. Novel 2-(2-arylmethylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)-1-(1,3,5-triazin-2-ylamino)guanidine derivatives: inhibition of human carbonic anhydrase cytosolic isozymes I and II and the transmembrane tumor-associated isozymes IX and XII, anticancer activity, and molecular modeling studies - BEATA ŻOŁNOWSKA, JAROSŁAW SŁAWIŃSKI, KRZYSZTOF SZAFRAŃSKI, Andrea Angeli, Claudiu T. Supuran, ANNA KAWIAK, Miłosz Wieczór, JOANNA ZIELIŃSKA, TOMASZ BĄCZEK, SYLWIA BARTOSZEWSKA. - Eur. J. Med. Chem. 2018; vol. 143, s. 1931-1941, bibliogr. 47 poz., streszcz. ang.
 36. Rose Bengal-mediated photoinactivation of multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa is enhanced in the presence of antimicrobial peptides - Joanna Nakonieczna, Katarzyna Wolnikowska, Patrycja Ogonowska, DAMIAN NEUBAUER, Agnieszka Bernat, WOJCIECH KAMYSZ. - Front. Microbiol. 2018; vol. 9, art. 1949, s. 1-15, bibliogr. [50] poz., streszcz. ang.
 37. Citropin 1.1 trifluoroacetate to chloride counter-ion exchange in HCl-saturated organic solutions: an alternative approach - KAROL SIKORA, DAMIAN NEUBAUER, MACIEJ JAŚKIEWICZ, WOJCIECH KAMYSZ. - Int. J. Pept. Res. Ther. 2018; vol. 24, nr 2, s. 265-270, bibliogr. [28] poz., streszcz. ang.
 38. Antistaphylococcal activity of the KR-12 alanine scan - MACIEJ JAŚKIEWICZ, MARTA BAUER, Kinga Sadowska, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK, Elżbieta Kamysz, WOJCIECH KAMYSZ. - J. Pept. Sci. 2018; vol. 24, nr S2, s. 146
 39. Disulphide cyclization of somatostatin and its analogues with selected oxidizing agents - DAMIAN NEUBAUER, Natalia Ciężka, WOJCIECH KAMYSZ. - J. Pept. Sci. 2018; vol. 24, nr S2, s. 95
 40. A simple method for raising the temperature in manual peptide synthesis - WOJCIECH KAMYSZ, DAMIAN NEUBAUER. - J. Pept. Sci. 2018; vol. 24, nr S2, s. 95
 41. Activity of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-ß-D-glucopyranoside, its hydrochloride, and N,N-dialkyl derivatives against non-albicans Candida isolates - MAŁGORZATA ANNA DAWGUL, Daria Grzywacz, Beata Liberek, WOJCIECH KAMYSZ, Henryk Myszka. - Med. Chem. 2018; vol. 14, nr 5, s. 460-467, bibliogr. 34 poz., streszcz. ang.
 42. The effect of polymer microstructure on encapsulation efficiency and release kinetics of citropin 1.1 from the poly(ε-caprolactone) microparticles - Urszula Piotrowska, Ewa Oledzka, WOJCIECH KAMYSZ, Sławomir Białek, Marcin Sobczak. - Nanomaterials 2018; vol. 8, nr 7, art. ID 482, s. 1-10, bibliogr. 26 poz., streszcz ang.
 43. A novel delivery system for the controlled release of amphibian antimicrobial peptides: citropin 1.1 and temporin A - Urszula Piotrowska, Ewa Oledzka, Anna Zgadzaj, MARTA BAUER, Marcin Sobczak. - Polymers 2018; vol. 10, nr 5, art. 489, s. 1-13, bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
 44. Activity of antimicrobial peptides and conventional antibiotics against superantigen positive Staphylococcus aureus isolated from patients with atopic dermatitis - IZABELA BŁAŻEWICZ, MACIEJ JAŚKIEWICZ, LIDIA PIECHOWICZ, DAMIAN NEUBAUER, ROMAN J. NOWICKI, WOJCIECH KAMYSZ, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK. - Post. Dermatol. Alergol. 2018; t. 35, nr 1, s. 74-82, bibliogr. 48 poz., streszcz. ang.
 45. Hydrocarbon stapled antimicrobial peptides - Dorian Migoń, DAMIAN NEUBAUER, WOJCIECH KAMYSZ. - Protein J. 2018; vol. 37, nr 1, s. 2-12, bibliogr. 51 poz., streszcz ang.
 46. PIWI proteins contribute to apoptosis during the UPR in human airway epithelial cells - MAGDALENA GEBERT, SYLWIA BARTOSZEWSKA, ANNA JANASZAK-JASIECKA, ADRIANNA MOSZYŃSKA, Aleksandra Cabaj, JAROSŁAW KRÓLICZEWSKI, PIOTR MADANECKI, RENATA J. OCHOCKA, David K. Crossman, James F. Collawn, RAFAŁ BARTOSZEWSKI. - Sci. Rep. 2018; vol. 8, art. ID 16431, s. 1-12, bibliogr. 55 poz., streszcz. ang.
 47. Advances in olfaction-inspired biomaterials applied to bioelectronic noses - TOMASZ WASILEWSKI, Jacek Gębicki, WOJCIECH KAMYSZ. - Sens. Actuators B - Chem. 2018; vol. 257, s. 511-537, bibliogr. 247 poz., streszcz. ang.
 48. Evaluation of three peptide immobilization techniques on a QCM surface related to acetaldehyde responses in the gas phase - TOMASZ WASILEWSKI, Bartosz Szulczyński, WOJCIECH KAMYSZ, Jacek Gębicki, Jacek Namieśnik. - Sensors 2018; vol. 18, nr 11, art. ID 3942, s. 1-15, bibliogr. 46 poz., streszcz. ang.
Aktualizacja strony: 28.05.2020
Maciej Jaśkiewicz, Wojciech Kamysz, Karol Sikora