Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

Wydział Farmaceutyczny

SPRZĘT LABORATORYJNY

*Na poniższych zdjęciach znajduje się tylko nowszy sprzęt


Sprzęt laboratoryjny znajdujący się w pomieszczeniu analitycznym:


Chromatograf cieczowy
Varian ProStar 210

Chromatograf gazowy
BRUCKER 430-GC

Spektrofotometr UV-VIS Thermo Genesys 10uv

Waga analityczna Radwag WAS 160/X

Sprzęt wypożyczony
Chromatograf cieczowy
Beckman Gold


Sprzęt wypożyczony
Chromatograf cieczowy
Shimadzu 10A

Sprzęt wypożyczony
Elektroforeza kapilarna
Beckan P/ACE 5510



Sprzęt laboratoryjny znajdujący się w laboratorium preparatywnym:


Automatyczny syntezator
peptydów CEM Liberty

Liofilizator Christ ALPHA
1-2 LD Plus

Wirówka laboratoryjna
ThermoST 16R

Wirówka laboratoryjna
EBA 20

Wyparka próżniowa
IKA RV10



Sprzęt laboratoryjny znajdujący się w laboratorium mikrobiologicznym:


Komora laminarna Alpina

Inkubator z wytrząsaniem
IKA KS 4000i Control

Termocykler
BIO RAD C1000

Cieplarka laboratoryjna
Zelmer SML

Autoklaw
TAU Clave 3000


Zestaw do elektroforezy
Mini-protean Tetra System

Fluoroscan Ascent FL
Thermo Scientific



Sprzęt laboratoryjny znajdujący się w pomieszczeniu do hodowli komórek:


Czytnik Multiscan GO
Thermo Scientific

Komora laminarna
Alpina

Licznik cząstek
Beckman



Sprzęt laboratoryjny znajdujący się w innych pomieszczeniach:


Piec laboratoryjny
komorowy FCP

Demineralizator HLP
Hydrolab

Inkubator z CO2
Nuaire TS Autoflow

Młynek homogenizacyjny



Sprzęt laboratoryjny który gościł w przeszłości na Katedrze w ramach wypożyczenia:


Chromatograf jonowy
Dionex ICS 1100

Czytnik płytek Multiskan FC
firmy Thermo Scientific

Aparat do badania
uwalniania Erweka

Chromatograf UHPLC Merck

Quadrupole LC/MS
Agilen Technologies 6140
Aktualizacja strony: 09.02.2022
Wojciech Kamysz, Karol Sikora