Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2020-2024)  > Senacka Komisja Programów Studiów i Jakości Kształcenia

Senacka Komisja Programów Studiów i Jakości Kształcenia

Komisje senackie (2020-2024)

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Bigda

Członkowie
prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
dr hab. Ewelina Król, prof. uczelni
prof. dr hab. Aida Kusiak
prof. dr hab. Renata J. Ochocka
prof. dr hab. Radosław Owczuk
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni
prof. dr hab. Jacek Witkowski
prof. dr hab. Agnieszka Zimmerman
prof. dr hab. Anna Żaczek

Przedstawiciel SD
mgr Dagmara Kroll

Przedstawiciele USS
Aleksandra Drzycimska
Krzysztof Kamiński
Klaudia Łyszkiewicz

Obsługa administracyjna:
dr Jarosław Furmański

Aktualizacja strony: 28.12.2023
Jarosław Furmański