Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Senacka Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Senacka Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Bigda

Członkowie
prof. dr hab. Andrzej Basiński
prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski
prof. dr hab. Maria Dudziak
prof. dr hab. Katarzyna Emerich
prof. dr hab. Igor Konieczny
dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. uczelni
prof. dr hab. Michał Markuszewski
prof. dr hab. Renata J. Ochocka
prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
dr hab. Bartosz Wielgomas

Przedstawiciel SD
mgr Agnieszka Borsuk-De Moor

Przedstawiciele USS
Sandra Maciejewska
Anna Nadworska
Dominika Skrońska

Obsługa administracyjna:
dr Jarosław Furmański

Aktualizacja strony: 07.11.2019
Jarosław Furmański