Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2020-2024)  > Senacka Komisja Programów Studiów i Jakości Kształcenia

Senacka Komisja Programów Studiów i Jakości Kształcenia

Komisje senackie (2020-2024)

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Bigda

Członkowie
prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
prof. dr hab. Aida Kusiak
prof. dr hab. Renata J. Ochocka
prof. dr hab. Radosław Owczuk
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni
dr hab. Agnieszka Zimmerman, prof. uczelni
prof. dr hab. Anna Żaczek

Przedstawiciel SD
mgr Andrzej Berg

Przedstawiciele USS
Krzysztof Kamiński
Jakub Deleżuch
Aleksandra Ziółkowska

Obsługa administracyjna:
dr Jarosław Furmański

Aktualizacja strony: 05.10.2022
Jarosław Furmański