Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki

p.o. Kierownika:
dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni

danuta.siluk@gumed.edu.pl

Adres:Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416, Gdańsk
Tel.:58 349 14 93 - sekretariat/kierownik
58 349 14 94 - sekretariat
Fax:58 349 19 62
E-mail:biofarmacja@gumed.edu.pl