Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Numer MPK: 309

Profesorowie uczelni:
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. uczelni

dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. uczelni

aleksandra.gaworska-krzeminska@gumed.edu.pl

dr hab. n. o zdr. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Szpitalem UJ, Biostatystyki UJ, Pedagogiki UG oraz wielu szkoleń i kursów podyplomowych w Polsce i zagranicą. Była stypendystką UE oraz Hope Project z zakresu zarządzania ochroną zdrowia w Szwecji, Holandii, Anglii, Niemczech i na Węgrzech. Reprezentowała polskie pielęgniarstwo w strukturach Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) oraz Europejskiej Grupie Pielęgniarek Badaczy. Pełniła funkcję redaktor naczelnej Problemów Pielęgniarstwa, wice-prezesa PTP, przewodniczącej Rady Naukowej PTP. Jest inicjatorem i współtwórcą wprowadzenia w Polsce uprawnień do wypisywania recept przez pielęgniarki i położne oraz terminologii ICNP. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa. Główne zainteresowania naukowe dotyczą właściwej organizacji pracy oraz wpływu środowiska pracy na funkcjonowanie zdrowotne i społeczne personelu medycznego, szczególnie zaburzeń wynikających z pracy zmianowej.

Adres:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
Tel./fax:58 349 19 80 - sekretariat
Aktualizacja strony: 10.11.2022
Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Hanna Grabowska, Katarzyna Kretowicz, Ewa Łukaszewicz